Dreigend huisartsentekort in Oost-Groningen: 'Reden om je zorgen te maken'

De komende vijf jaar bereiken veel huisartsen in Oost-Groningen de pensioengerechtigde leeftijd, maar hun opvolging is nog allerminst geregeld.
Vooral onder jonge huisartsen lijkt de animo voor een eigen praktijk niet groot. Zij zien op tegen de administratie die dit met zich meebrengt.
Om het tij te keren hebben zorgverzekeraar Menzis, ondersteuningsbureau voor huisartsen Elann en de Huisartsenkring Groningen de handen ineen geslagen. .

Van verouderde praktijk, naar moderne nieuwbouw

Bij Menzis kunnen nieuwe praktijkhouders onder meer terecht voor financiële hulp bij een overname. De zorgverzekeraar is wettelijk verplicht om zorg dichtbij patiënten mogelijk te maken, dus zet regiomanager Etty ter Steeg alle zeilen bij.
'We zijn voortdurend bezig om het huisartsentekort in Groningen vroegtijdig aan te pakken. We wachten niet tot een praktijk leegstaat en zijn altijd bereid te praten met huisartsen die een moeilijk opvolgbare praktijk willen overnemen.'

Huidige opzet niet aantrekkelijk

Ter Steeg ziet uitdagingen voor huisartsen die zich in Groningen willen vestigen en constateert dat de huidige inrichting van vooral praktijken op het platteland niet aansluit op de nieuwe wensen.
'Op het platteland zijn veel solopraktijken en daar zit de nieuwe lichting artsen, die steeds meer bestaat uit vrouwen, niet op te wachten. Men wil vaker deeltijdwerken en heeft daarnaast ook vaak een hoogopgeleide partner die ook nog werk moet vinden.'

Vrees voor administratieve rompslomp

Net als Menzis vervult ook Elann een sleutelrol. Zo kijken beide organisaties voortdurend of er jonge huisartsen zijn die samen een praktijk willen opzetten.
Onderzoek binnen deze groep dokters toont aan dat de vermeende administratieve rompslomp van een eigen praktijk vaak een reden is om er niet aan te beginnen, stelt Elann-directeur Tineke Hummel.
'Om de drempel voor nieuwe praktijkhouders te verlagen, kunnen wij de volledige financiële administratie uit handen nemen. Ook sluiten we, indien gewenst, namens de huisarts contracten met zorgverzekeraars af.'

Buddy-project koppelt ervaring aan nieuwkomer

Voor specifieke kennis van het praktijkhouderschap kunnen artsen terecht bij een buddy-project, waarbij een ervaren huisarts naast een nieuwkomer plaatsneemt.
'De ervaren arts kan een jonge huisarts helpen bij de opstart van de praktijkorganisatie, zoals het inrichten van het spreekuur en de visites, de organisatie van de zorg voor chronisch zieken, maar ook bij financiële zaken, zoals de keuze om een pand te kopen of te huren. Daar hebben bepaalde huisartsen specifieke ervaring in. We zijn bezig met een poule van artsen die zich daarvoor willen inzetten.'
Er is geen acuut opvolgingsprobleem, maar het is een kwetsbaar evenwicht
Tineke Hummel - Directeur Elann
Op dit moment is er volgens Hummel in onze provincie 'geen acuut opvolgingsprobleem'. ´Dat hebben we al een jaar of tien niet meer gekend. Ook niet in Oost-Groningen.' Toch vindt ze de situatie bepaald niet florissant.

'Aankomende uitstroom van huisartsen'

'Het is een kwetsbaar evenwicht', gaat Hummel verder. 'Als er vacatures komen voor een huisartspraktijk, zijn er niet veel gegadigden. Dat is wel een teken aan de wand. Tot nu toe gaat het nog steeds goed, maar we zien ook een aankomende uitstroom van huisartsen.'
'De komende vijf jaar bereiken veel Groningse huisartsen de pensioengerechtigde leeftijd, dus er is wel reden om je zorgen te maken én om actie te ondernemen.
Foto: Jos Schuurman / FPS

Te rooskleurig beeld over opvolging

Om die reden brengt Elann precies in kaart welke huisartsen binnen afzienbare tijd vertrekken. Vijf jaar voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, krijgen de artsen al de vraag of er over praktijkovername nagedacht is.
'Vaak zie je dat huisartsen daar een te rooskleurig beeld bij hebben. Zo van: 'Ik heb een mooie praktijk en een goede patiëntenpopulatie, dus dat komt wel goed. Maar dan melden zich toch maar één of twee gegadigden. Daarom helpen we ze bij het opstellen van een vacature, die we vervolgens naar waarnemers en huisartsen uit onze database sturen.'

Waarnemer of huisarts in dienst bij huisarts

De vraag is of al die moeite wel loont. Veel pas afgestudeerde huisartsen kiezen voor een bestaan als waarnemer of HIDHA (huisarts in dienst bij huisarts). Op die manier kunnen ze ervaring opdoen bij verschillende praktijken.
En, niet onbelangrijk, je verdient er een aardige boterham mee. De tarieven voor een waarneemdienst in de avond, nacht of het weekend (ANW-diensten) liggen rond de 75 tot 80 euro per uur.

'Soelaas voor korte termijn'

Voorzitter Paul Rademaker van de Huisartsen Kring Groningen noemt dat bedrag fors maar gerechtvaardigd: 'Met dat tarief heb ik geen probleem, want het is een heel verantwoordelijke baan. Als waarnemer werk je met patiënten die je niet kent, maar je toch moet filteren.'
'Het is een manier van werken die in elk geval financieel soelaas biedt en voor de korte termijn is het absoluut een goede manier om je te oriënteren. Op de lange termijn lijkt me een praktijkhouderschap echter interessanter dan van hot naar her vliegen om diensten te doen.'
Foto: ANP/Roel Visser

Het zorgcentrum is de toekomst

Een trend die de samenwerkende organisaties nauwgezet volgen én stimuleren is de komst van grote zorgcentra. Meerdere huisartsen onder één dak, juíst in krimpgebieden. 'Dat is de toekomst', stelt Rademaker.
'We zijn er alleen wel voor dat die huisarts dan ook zoveel mogelijk praktijkhouder wordt. Dan heb je meer garanties en dat is weer belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. Voor die verandering is tijd nodig, maar het is ook nog geen vijf voor twaalf.'

De eerste successen zijn al geboekt

Succesverhalen van de intensieve campagne zijn er al volop, vertelt Ter Steeg namens Menzis. 'Bij de overname van een moeilijk opvolgbare huisartsenpraktijk in Siddeburen hebben wij geïnvesteerd om de praktijk weer op orde te krijgen.'
'In Musselkanaal staat een prachtig nieuw gezondheidscentrum dat overgenomen is door jonge dokters. Bij dat traject hebben we uitgebreid meegedacht en middelen ingezet om de praktijk te moderniseren. Datzelfde hebben we gedaan in Middelstum, waar ook een sterk verouderde praktijk overgenomen is.'

Meer aandacht tijdens de opleiding

Menzis, Elann en de Huisartsenkring Groningen zijn nog in gesprek met de huisartsopleiding om het onderwerp 'praktijkhouderschap' daar beter aan bod te laten komen.
'Dat gebeurt al wel, maar slechts marginaal. Daarover zijn we momenteel met de huisartsopleiding in gesprek.'