Wat kost het referendum per inwoner van Groningen?

© ANP | Beeldbewerking RTV Noord
Groningse gemeenten schatten ruim 1.4 miljoen euro aan kosten te maken voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Daarvan is 1.026.000 euro alleen toe te wijzen het referendum.
Dat blijkt uit een rondgang door RTV Noord, waarop alle gemeenten in Groningen reageerden.

Niet overal stemmen voor gemeenteraad

In onze provincie worden woensdag in zeven gemeenten gemeenteraadsverkiezingen én het referendum over de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten gehouden.
In dertien gemeenten kan alleen gestemd worden voor het referendum.

Kosten Stad een half miljoen euro

De geschatte kosten voor gemeenten waar alleen het referendum wordt gehouden, liggen op 984.000,- euro. De gemeente Groningen is goed voor de helft van dit bedrag. Deze gemeente verwacht een half miljoen aan kosten te gaan maken.
In de gemeenten waar ook voor de raad gestemd kan worden, verwachten gemeenten ongeveer 427.000 euro aan kosten te maken. Zij schatten dat ongeveer tien procent van deze kosten zijn voor het referendum, wat het totaal dus op 1.026.000,- euro brengt.

Waar gaat dat geld heen?

Grofweg de helft van de kosten gaan naar de huur van de stemlokalen en het drukken van de stembiljetten, oproepingskaarten en de kandidatenlijsten. Ook worden er kosten gemaakt om de oproepingskaarten te verzenden.
Van de andere helft gaat naar schatting een kwart naar materialen, aanplakborden en de kosten van de verkiezingsavond. Ook gaat ongeveer een kwart naar loon en sociale premies van stembureauleden.

Kosten per inwoner

In gemeenten waar wel gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, liggen de geschatte kosten op 2,84 euro per inwoner. Tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen lagen de kosten per inwoner iets hoger, op 2,94 euro per inwoner.
Dit is aanzienlijk hoger dan gemeenten waar alleen het referendum wordt gehouden. Daar liggen de geschatte kosten op 1,67 euro per inwoner. De kosten voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne lagen landelijk op 1,91 euro per inwoner.

Draagt de overheid bij?

De Rijksoverheid kwam bij het vorige referendum over Oekraïne gemeenten tegemoet in de kosten van het referendum. Dit was toen 35 eurocent per inwoner.
Hoe groot de vergoeding voor deze verkiezingen en het referendum precies zal zijn, is nog niet bekend.

Zelfde stembureaus geopend als vorige verkiezingen

In alle gemeenten in onze provincie zijn dezelfde stemlocaties geopend als tijdens de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer, in 2017.
In de gemeente Stadskanaal is ook een mobiel stembureau. Hier gaat een stembus rondrijden.