Gemeente wijst twee bouwlocaties aan voor Tiny Houses

Het interieur van een Tiny House.
Het interieur van een Tiny House. © ANP
De gemeente Groningen heeft Meerstad en Westpark aangewezen als mogelijk geschikte locaties voor de bouw van Tiny Houses. De gemeente concludeert dat het daarmee voldoet aan een Groningse woonwens.
´Wij willen een stad zijn voor iedereen en daarom gaan wij deze woonwens faciliteren, maar ook vanwege onze ambities voor energieneutraliteit en gelet het belang van innovatie en experiment bij de verdere ontwikkeling van onze verdichtende stad´, schrijft de gemeente.

Initiatiefvoorstel

Dit oordeel werd gevormd nadat GroenLinks en de Partij voor de Dieren gezamenlijk met een initiatiefvoorstel kwamen. Daarin vroegen zij de gemeente een initiatief te ontwikkelen gericht op Tiny Houses. Er moest een gebied worden aangewezen voor de realisatie ervan. De gemeente geeft met het huidige besluit aan positief tegenover dit verzoek te staan.

Veranderende wereld

´Wij signaleren dat we als stad steeds meer met een steeds sneller veranderende wereld verbonden raken en dat dit van invloed is op de inrichting en het gebruik van onze stad. Tegelijk strijden door intensivering en verdichting steeds meer functies en activiteiten in een steeds kleinere ruimte om voorrang.´
Steeds meer mensen willen duurzaam met onze aarde omgaan
Gemeente Groningen

Digitalisering

Tiny Houses hebben daarom de volle aandacht van de gemeente. ´Steeds meer mensen willen duurzaam met onze aarde omgaan en liever tijd, eenvoud en vrijheid dan materiële zaken. Een groot huis met hoge hypotheek staat die ambitie in de weg. Tegelijk maken digitalisering en internet het mogelijk dat we praktisch gezien steeds kleiner kunnen wonen.´

Lutje Hoeske

De gemeente stelt dat er geen specifieke doelgroep is die een specifieke voorkeur heeft voor bepaalde Tiny Houses. Toch zijn er potentiële locaties vastgesteld. Gelet op onder andere de mening van belangstellenden, de locatiekenmerken en de meerwaarde van Tiny Housing voor de omgeving en de stad, zijn Meerstad en het Westpark aangemerkt.

Levendigheid

'In Meerstad vormen de Tiny Houses een waardevolle aanvulling van klein en natuurlijk wonen en dragen zo bij aan een gevarieerde, vitale en levendige wijk. Het Westpark is als stedelijk recreatief groengebied nog in ontwikkeling. Tijdelijke Tiny Houses in dit openbare gebied kunnen het gebruik en de levendigheid van het Westpark stimuleren.'

Aanvragen

De gemeente Groningen geeft aan dat de plannen nu verder zullen worden onderzocht en uitgewerkt. Ook zullen geïnteresseerden binnenkort de mogelijkheid krijgen om hun interesse kenbaar te maken middels een aanvraag.