Stad bedenkt nieuwe methode om de zorg beter en minder duur te maken

© RTV Noord
Het stadsbestuur van Groningen wil minder zorgaanbieders inschakelen om WMO-taken uit voeren. Op dit moment doet de gemeente zaken met 127 partijen. De nieuwe methode moet vanaf 2019 een feit zijn en kostenbesparend werken.
Het gaat om zorg zoals individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Denk daarbij aan dagbesteding voor ouderen en of de individuele begeleiding van mensen met een beperking.

Hoe werkt het nu?

De gemeente stelt nu geen limiet aan de kosten die gemaakt mogen worden door zorgaanbieders op het gebied van onder meer groepsbegeleiding. Wel worden de zorgvragen gebundeld en voorzien van een prijs. Het is dan aan de zorgaanbieders om die zorgvragen binnen te hengelen.
Als de zorgaanbieder vervolgens de zorg levert, wordt er een factuur gestuurd naar de gemeente. Die betaalt de zorgkosten.

'Uurtje factuurtje'

Het stadsbestuur wil af van die 'uurtje-factuurtje-financiering'. De facturen worden opgemaakt naar aanleiding van de indicatie van een cliënt. Als iemand een indicatie heeft voor zes uren zorg per week gedurende een jaar, dan zal de zorgaanbieder een jaar lang die zorgkosten factureren. Iets wat de gemeente dus niet meer wil.
Bij de nieuwe methode zou een indicatie niet meer leidend zijn. De zorgbehoefte moet leidend worden. Zo kan het dus zijn dat iemand niet meer standaard zes uur per week zorg ontvangt, omdat dat nou eenmaal de indicatie is. Wat bijvoorbeeld kan gebeuren is dat diegene de ene week vier uur zorg krijgt en de andere week 2, het wordt dus gekoppeld aan de zorgbehoefte.
Bovendien moet er meer gebruik gemaakt worden van het netwerk van de cliënt, bijvoorbeeld de voetbalclub of de buurman. De zorgvragende Stadjer zal dus minder aan het handje worden genomen.

Wat willen ze dan?

Het nieuwe plan betekent dat er een pot met geld komt, veertien miljoen per jaar. Met dat gelimiteerde bedrag moeten de zorgaanbieders zorg leveren op het gebied van enkele WMO-taken. Wethouder Ton Schroor (D66) denkt op die manier de zorgaanbieders te voorzien van een prikkel die ervoor moet zorgen dat de zorgkosten dalen.
Want volgens de gemeente zijn de zorgaanbieders gebaat bij het factureren van zorgkosten. Dat zal met de nieuwe methode anders zijn omdat de pot met geld een duidelijke bodem heeft.

2015 decentralisaties

De methode zou beter aansluiten bij de gedachte achter de zorg decentralisaties van 2015. Toen hevelde de Rijksoverheid een aantal zorgtaken over naar de gemeenten. Dat werd gedaan omdat het Rijk ervan uitgaat dat de gemeente de zorg effectiever en dus goedkoper kan aanbieden omdat de gemeente dichterbij de burgers staat.

Minder aanbieders

Een ander voordeel voor de gemeente is dat ze met minder zorgaanbieders te maken krijgt. Nu moeten ze in gesprek gaan met 127 partijen die zorg bieden. Dat zullen er straks, als de plannen doorgaan, een stuk minder zijn.
De gemeente vindt dat fijner omdat ze op die manier beter op de kwaliteit, effectiviteit en kosten van de zorg kunnen sturen. In 2017 moest er acht miljoen extra worden overgemaakt voor de zorgkosten.

Nieuwe organisatie

Om dit plan uit te voeren wordt er een nieuwe organisatie opgetuigd. Een Gebiedsondersteunend Netwerk (GON), daar komen er vier van. Juist daarover heeft onder meer PvdA zorgen.

Meer bureaucratie?

'Mensen krijgen straks niet meer hulp van hun vertrouwde partij, maar van een GON. Kan zo'n GON de hulp zelf niet bieden?' vraagt fractievoorzitter Carine Bloemhoff zich af namens de coalitiepartij. Ze ziet de GON als een distributiecentrum voor dagbesteding. Ze denkt dat er meer bureaucratie komt, in tegenstelling tot het college.
Ook coalitiepartij GroenLinks heeft nog twijfels over het plan. 'Is het straks nog wel overzichtelijk als er vier afzonderlijke gebieden komen?', vraagt Petra Brouwer zich af. 'Bovendien, is er nog wel ruimte voor kleine aanbieders zoals het Odensehuis?'
CDA kan zich wel vinden in de plannen, maar vindt dat de aanbestedingsvoorwaarden scherp worden opgesteld: 'Het middel aanbesteding is niet fout, het gaat om de voorwaarden die je stelt.'
De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.