Een miljoen voor aanpak verkeersveiligheid in Stad

Het fietspad over de Eikenlaan, waar na aanpassingen vorig jaar ongelukken plaatsvonden
Het fietspad over de Eikenlaan, waar na aanpassingen vorig jaar ongelukken plaatsvonden © Nico Swart/RTV Noord
De gemeente Groningen legt één miljoen euro op tafel om de verkeersveiligheid in de stad Groningen aan te pakken. Er is een lijst met 25 hotspots die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden.

Knelpunten

'We komen in mei met concrete maatregelen voor de 25 plekken', laat wethouder Paul de Rook (D66) weten. Op die lijst staan onder meer de Verlengde Hereweg: daar moet een oversteek komen met het Helperplein.
Bij de Diamantlaan moeten voetgangersoversteekplaatsen komen en bij de Goeman Borgesiuslaan is een gebrek aan zicht.
De grootste hap geld gaat dan ook richting de 25 acute knelpunten, zo'n 800.000 euro. De acute knelpunten beschrijft het stadsbestuur als 'aantoonbaar onveilige situaties'.
 

Onveilige locaties

Er is ook een lijst opgesteld met locaties waar de situatie 'niet aantoonbaar onveilig is.' Paul de Rook: 'Toch gaan we met die plekken aan de slag. Er gebeurt misschien niet veel, maar bewoners geven wel aan zich onveilig te voelen. We gaan dus samen met de bewoners bekijken hoe we het gevoel van verkeersveiligheid kunnen verbeteren.'
Op die tweede lijst prijken onder meer de Oosterparkwijk en de Helperzoom, daar wordt te hard gereden. Ook trekken ambtenaren naar de Binnenstad waar veel verkeersdrukte is.
 

Voorlichting

Dan is er ook nog een derde aandachtspunt, namelijk educatie. De wethouder hoopt door voorlichting gedragsverandering in het verkeer te bewerkstelligen. De nadruk wordt gelegd op pubers die een scooter hebben, het gebruik van een telefoon in het verkeer en e-biketrainingen voor ouderen.