'Fatsoenlijk betalen die raadsleden!'

© RTV Noord
In zeven Groninger gemeenten kunnen de (nieuw) gekozen raadsleden aan het werk. Voor een vergoeding, die op z'n zachtst gezegd niet royaal is. Moet daar niet iets aan gebeuren, Beter Weters?

Je wordt er niet rijk van

Een voordeel van herindeling is dat écht kleine gemeenten straks niet meer bestaan, met een gunstig gevolg voor de hoogte van de raadsvergoeding. Maar ook dan valt in zijn algemeenheid te zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de hoeveelheid werk en het aantal te investeren uren. Om rijk te worden moet je niet in de politiek wezen, dat geldt op alle niveau's, maar geld erop toe leggen is natuurlijk ook niet de bedoeling.

Het mag niks kosten

We willen goede volksvertegenwoordigers die voor ons de rotklusjes opknappen waarin we zelf geen zin hebben, die we mogen bekritiseren wanneer dat ons uitkomt, maar eigenlijk mag het niks kosten. Dat gaat niet. Een verhoging (behalve voor de nu al allergrootste gemeenten) lijkt mij verdedigbaar, met een kanttekening: er moet iets verzonnen om aperte lijntrekkers/afwezigen ook te kunnen korten en er mag geen 'premie' staan op afscheiden.
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Mooi werk

Het is wenselijk dat de functie van raadslid een parttime functie blijft. Het zijn mensen die met beide benen in de maatschappij staan. Die de maatschappij meenemen het stadhuis in. Je wordt geen raadslid vanwege het salaris. Ik ben jarenlang raadslid geweest in een grote stad. Dat kostte veel tijd, maar was ook heel mooi werk. Ik werkte een dag per week minder in mijn reguliere baan en werd daar ruimschoots voor gecompenseerd.

Kleine gemeenten

Ik kan me wel voorstellen dat er nog eens gekeken wordt naar de vergoeding in kleine gemeenten. Die is niet bepaald ruim, maar verwacht niet dat er daarna ineens meer mensen meer gemotiveerd dit prachtige werk gaan doen. Dat doe je namelijk omdat je je overtuigingen in de praktijk wilt brengen.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Grote verschillen

Raadsleden krijgen heel verschillende vergoedingen. Een raadslid bijvoorbeeld in de qua oppervlakte toch grote gemeente Winsum krijgt  slechts 350 euro per maand. In Groningen  ontvangt een raadslid per maand daarentegen ongeveer 1700 euro. Erg grote verschillen. Daarnaast heeft Groningen 39 raadsleden en Winsum maar vijftien, waardoor men in Winsum ook nog minder de werkzaamheden kan verdelen. Krijgt men dan in Groningen een te hoge vergoeding? Ik dacht het niet!

Werk is vergelijkbaar

Maar in Winsum is die wel te laag. De vergoedingen zijn gekoppeld aan inwoneraantallen.  Een raadslid in Winsum doet aan veel van dezelfde politieke cycli mee als die in Groningen; begrotingen vaststellen, wegen en fietspaden aanleggen, en bijvoorbeeld groenonderhoud. Alleen wel op kleinere schaal, doch dit rechtvaardigt niet de wel erg grote verschillen.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Vrijwilligersklus

Een dikke felicitatie aan alle gekozen volksvertegenwoordigers. Aan alle thuiszorgers, leraren, fabrieksarbeiders en ondernemers die zich naast hun dagtaak inzetten voor hun gemeenschap. Wat mij betreft blijft een raadslid een mooie vrijwilligersklus voor betrokken mensen. Volksvertegenwoordiger zijn, doe je niet voor de centen.

Geen plucheplakkers

Dat doen de andere partijleden die zich door weer en wind inzetten voor buurtacties of in hulpdiensten ook niet. Ik ben trots op de solidariteitsregeling van mijn partij, waarbij onze raadsleden een groot deel van hun vergoeding inzetten voor de goede zaak. Zo houden we plucheplakkers buiten de deur en kunnen we ons activisme en alternatieven zelf bedruipen. Bevlogenheid is gelukkig niet te koop.?
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Idealisme

Inderdaad de beloning voor het raadswerk is aan de magere kant. Echter is het wel zo dat je het meestal niet voor het geld doet, maar uit idealisme en omdat je iets voor de maatschappij wilt doen. Mijn mening is dat dit opeen nette manier vergoed moet worden. Dit geld is natuurlijk niet bedoeld om partijkassen te spekken. Het moet terecht komen bij de raadsleden. 

Beloning moet beter

Wanneer de beloning beter wordt, is het maar de vraag of je inderdaad het electoraat bereid vindt, dit werk te gaan doen. Enerzijds omdat je het bijna nooit goed doet en anderzijds kost het heel veel energie als je het goed wil doen. Het blijft een discussie, ben ik bang. Wel moet de beloning beter, al was het maar om de huidige populatie te behouden. Omdat de aanwas minimaal is. En dat heeft meer met andere zaken te maken dan geld. Als je voor het geld in de politiek gaat, kun je er beter niet aan beginnen. Het blijft voor een groot deel idealisme.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Twee dagen per week

De raadsledenvergoeding is bedroevend laag. Gemiddeld is een raadslid twee dagen per week met raadswerk bezig. Soms wat meer, soms minder. Maar wie gewoon werkt, al dan niet in loondienst, verdient per uur al snel (veel!) meer dan de raadsledenvergoeding per uur. Moet die dan omhoog?

Geen vrijwilligerswerk

Ja, al was het maar omdat die paar euro per uur (!) in geen verhouding staat tot het ervoor verrichte werk, en je dit toch bezwaarlijk als een veredelde vorm van vrijwilligerswerk kunt zien: werkenden geven een substantieel deel van het inkomen weg om raadslid te mogen zijn. Of het mensen aantrekt die het louter om het geld te doen is? Misschien, maar dat is geen reden die slechte vergoedingen in stand te houden.
Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...