Arbiter Bodembeweging mag toch nieuwe 'oude zaken' behandelen

© Jos Schuurman/FPS
De Arbiter Bodembeweging mag toch worden ingezet bij oude zaken, van voor 31 maart 2017, die nu pas tot een conflict met de NAM leiden.
Dat heeft voorzitter Jenne van der Vinne van de Arbiter Bodembeweging na een brandbrief te horen gekregen van minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Tweeduizend zaken bij de Arbiter

In het nieuwe schadeprotocol, dat twee maanden geleden werd gepresenteerd, was geen rol voor de Arbiter weggelegd in oude zaken die per 19 maart 2018 nog niet aan dat instituut waren voorgelegd.
Van deze pakweg zesduizend zaken liggen er al tweeduizend bij de Arbiter. Gedupeerden in de andere vierduizend zaken zouden zich, volgens het protocol, dus al gemeld moeten hebben voor zo'n onafhankelijk oordeel van de Arbiter.

'Veel te korte termijn'

Een veel te korte termijn, vond Van der Vinne en daarom schreef hij een brief aan Wiebes om hem op dat probleem te attenderen. Het ging hem erom dat er een ongelijke behandeling zou komen van oude en nieuwe gedupeerden.
'De bepaling dat de Arbiter geen nieuwe zaken meer in behandeling mag nemen van oude schadegevallen is pas op het laatste moment in het schadeprotocol geslopen, daardoor is het iedereen ontgaan.'
'Maar toen ik het ontdekte stelde ik vast dat dat tot een rechtsongelijkheid zou leiden. Het zou mensen die nu met de NAM onderhandelen daardoor nodeloos onder druk zouden komen te staan. Vandaar mijn brief.'

Advies: wacht bod NAM af

Volgens van der Vinne worden er tot nu toe niet veel zaken geschikt met de NAM en zijn er ook mensen met een kleine schade die tóch om zijn expertise vragen. Hij geeft eigenaren het advies eerst een bod van de NAM af te wachten.
Hoewel de eigenaren de mogelijkheid hebben hun zaak al bij voorbaat bij de Arbiter aan te melden, is het verstandig dat bod af te wachten en pas ingeval het bod voor de eigenaar niet aanvaardbaar is, de zaak te melden bij de Arbiter.

Deadline opgerekt

Inmiddels heeft hij van de minister te horen gekregen dat de deadline van 19 maart in elk geval wordt opgerekt tot 1 juli, als de NAM geacht wordt alle zesduizend zaken te hebben afgehandeld.
De NAM zelf denkt dat dat haalbaar is, nu de schade in het gros van de zaken onder de 25.000 euro zonder meer wordt toegekend.