NAM haalt druk van de ketel op Lopster gaslocaties

Gaswinning in Groningen.
Gaswinning in Groningen. © Jos Schuurman/FPS
De NAM gaat binnenkort de onder- en bovengrondse veiligheidsafsluiters testen van de putten van de vijf Lopster gaslocaties. Maandag 26 maart is Ten Post de eerste. Op 4 april wodt deze put drukvrij gemaakt.
Omdat deze locaties geen gas meer produceren, wordt het nog aanwezige gas in de openlucht verbrand. Voor de nabije omgeving is dit zichtbaar. De werkzaamheden gebeuren overdag, met eventueel een uitloop naar de avond.

Noodzakelijk

Niet alleen de locatie in Ten Post, maar álle Lopster putten in het Groninger gasveld worden dus door de NAM getest. Dit is verplicht gesteld door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Omdat de Loppersum-locaties niet gebruikt worden, is het noodzakelijk om een deel van de locaties drukvrij te maken.

Definitief besluit

Sinds 2 februari produceren de vijf Lopster gaslocaties - Ten Post, Overschild, De Paauwen, 't Zandt en Leermens - geen gas meer. Na de beving in Zeerijp op 8 januari heeft de NAM de gasproductie op deze locaties stilgezet.
Minister Wiebes van economische zaken zal eind april, na een aanvullend advies over leveringszekerheid van de Gasunie, een definitief besluit nemen over de toekomst van de vijf locaties.