Bloedneus, hoofdpijn, huiduitslag: wat is het Sick Building Syndroom?

Het COA-terrein in Ter Apel
Het COA-terrein in Ter Apel © ANP/Vincent Jannink
'Het type klachten vertoont opmerkelijke overeenkomst met het zogenoemde Sick Building Syndroom', is een van de conclusies uit het maandag gepresenteerde onderzoek naar gezondheidsklachten van COA-personeel in Ter Apel.
Wat is dat syndroom?
'Het is behoorlijk breed, allerlei klachten die met gebrekkige ventilatie in gebouwen te maken hebben worden er onder geschaard', zegt Martin Eggens, gezondheidskundig adviseur van de GGD.

Om welke klachten gaat het?

Het onderzoeksrapport omschrijft de klachten als volgt: 'Het gaat met name om vermoeidheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, luchtwegklachten, huiduitslag of jeuk, oogirritaties, spierpijn, bloedneus of verstopte neus, concentratie- of geheugenproblemen, hoge bloeddruk, duizeligheid en mond- of keelirritaties.'

Rapport WHO

Het Sick Building Syndrome wordt in medische literatuur al tientallen jaren beschreven. Zo schreef het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde er in 1993 een artikel over en negen jaar eerder kwam de World Health Organization (WHO), oftewel wereldgezondheidsorganisatie, al met een rapport over het syndroom.
Daarin stelde de WHO dat zo'n dertig procent van alle werknemers over de hele wereld last hadden van klachten, die waren toe te schrijven aan slechte ventilatie.

Steeds betere isolatie

Volgens Martin Eggens van de GGD kwam het syndroom vooral op in de jaren 80 en 90. 'Toen gingen we gebouwen steeds beter isoleren en kwam het fenomeen steeds vaker voor.' Gebouwen werden zó goed geïsoleerd, dat er nergens meer frisse lucht binnenkwam en dat leidde tot klachten.

Raampje open

'Wij merken bij de GGD ook wel dat die klachten er zijn', zegt Eggens. 'Vooral in werksituaties. Dan gaat het vaak om kleine ruimtes, met veel mensen erin. Thuis kan je bijvoorbeeld een raampje openzetten, op je werk niet altijd.'