Kinderen geboren met een ingreep hebben vaker gezondheidsklachten

Kinderen die ter aarde komen via een medische ingreep, hebben vaker gezondheidsproblemen.
Kinderen die ter aarde komen via een medische ingreep, hebben vaker gezondheidsproblemen. © ANP
Kinderen die ter aarde komen via een medische ingreep, hebben vaker gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit een grote internationale studie waar het UMCG aan meewerkte.
Volgens de onderzoekers is er een duidelijk verband tussen niet-natuurlijke bevallingen en latere gezondheidsproblemen. Het is nog te vroeg om te zeggen dat ingrijpen altijd leidt tot een zwakkere gezondheid.

Terughoudend zijn

Toch roepen de onderzoekers artsen en verloskundigen op om terughoudend te zijn met het inzetten van bijvoorbeeld keizersneden, weeënopwekkers, tangverlossingen en de vacuümpomp. Advies: geef vrouwen meer de tijd tijdens de bevalling.
Kinderen die vaginaal ter wereld komen hebben betere kans op goede gezondheid
Lilian Peters - Epidemioloog (UMCG)
'Dit onderzoek laat zien dat het heel erg belangrijk is om de voors en tegens van een ingreep goed te wegen', zegt Lilian Peters, epidemioloog bij het UMCG en het VUmc in Amsterdam. 'De langetermijngevolgen voor het kind zijn onvoldoende onderzocht.'
Wereldwijd, ook in Nederland, is juist een stijging te zien in het aantal geboorte interventies. 

Gezond geboren

Peters analyseerde de gegevens van een half miljoen Australische kinderen van gezonde moeders. Die kinderen werden zonder aangeboren aandoening geboren na een ongecompliceerde zwangerschap, maar in veel gevallen wel mét medische ingreep. Na de geboorte werden de kinderen vijf jaar lang gevolgd. 
'We hebben gezien dat de kinderen die spontaan vaginaal werden geboren een betere kans op een goede gezondheid hebben', zegt Peters.

Obesitas en eczeem

Kinderen die na een ingreep het levenslicht zagen hebben kans op ziekte. Peters: 'Na keizersneden zagen we vaker stofwisselingsziekte of obesitas. Bij andere ingrepen kwamen vaker luchtweginfecties of eczeem voor'.
Met weeënopwekkers en een keizersnede zijn de gezondheidsproblemen het grootst
Lilian Peters - Epidemioloog (UMCG)
Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe meer er is ingrepen hoe meer gezondheidsproblemen een kind kan krijgen. 'Als er eerst weeënopwekkers zijn gegeven en vervolgens ook een keizersnede nodig was, dan zijn de gezondheidsproblemen het grootst', legt Peters uit.

Waarom?

Het onderzoek toont dus een verband tussen interventies en de gezondheid maar geeft er geen verklaring voor. Er is wel een hypothese van een Australische onderzoeker. Volgens dat idee regelt een vaginale geboorte een gezond 'microbioom': de micro-organismen die de moeder op het lichaam van het kind 'zaait'.
Daarnaast is de theorie dat stress ook de gezondheid van een kind beïnvloed: te weinig stress of te veel stress kan lijden tot een verandering in het DNA.
'We moeten die hypothesen nog verder onderzoeken', besluit onderzoekster Peters.