Kabinet wijst gebied boven Schiermonnikoog aan voor nieuw windpark

Het kabinet heeft drie gebieden in de Noordzee aangewezen voor nieuwe windparken. Twee moeten voor de kust van de Noord-Hollandse plaatsen Petten en IJmuiden verrijzen. Het derde windpark moet ten noorden van Schiermonnikoog komen.
De aanleg van de windparken in zee, tientallen kilometers voor de kustlijnen, is nodig om meer windenergie op te wekken. Dat is één van de wensen die in het nieuwe regeerakkoord (Rutte III) naar voren kwam.

Energieakkoord

Het is de bedoeling dat over twaalf jaar veertig procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland van de windmolens in de Noordzee afkomstig is.
In het zogeheten Energieakkoord staan tot dusver vijf windparken op zee ingepland. Deze moeten in 2023 4,5 gigawatt leveren. Met de nieuwe parken komt daar tussen 2024 en 2030 zeven gigawatt bij.

Tienduizend extra banen

Met de komst van de windparken wordt zo'n vijftien tot twintig miljard euro geïnvesteerd. Die leveren naast energie ook zo'n tienduizend banen op, schat het kabinet. Dat moet gebeuren tot 2024 en 2030. De windparken geven volgens het kabinet een impuls aan het bedrijfsleven.