Milieuorganisaties: windparken moeten sneller aangelegd worden

Natuur
Natuur
De milieuorganisaties Natuur & Milieu en Greenpeace verlangen meer tempo van het kabinet bij de bouw van windparken op de Noordzee.
Ze pleiten daarnaast voor een verdubbeling van de groei in windenergie als reactie op de aangekondigde aanleg van drie windparken op zee. Eén van die parken komt boven Schiermonnikoog te liggen. 

'Wijs meer gebieden aan'

'Het kabinet wil tot en met 2030 één Gigawatt per jaar groeien, maar om de ambities van het klimaatakkoord van Parijs te halen is twee Gigawatt groei per jaar hard nodig', aldus Natuur & Milieu.
Beide organisaties vinden dat er meer gebieden moeten worden aangewezen waar windmolens mogen komen, mits er rekening wordt gehouden met de ecologische invloed op de Noordzee en kwetsbare natuurgebieden.

Tempo verdubbelen

Greenpeace zegt het 'prima' te vinden dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) de lijn van voorganger Henk Kamp voortzet, die zorgde voor de doorbraak van wind op zee.
'Maar het tempo moet wel tweemaal zo hoog worden om aan het Parijsakkoord te voldoen', aldus Greenpeace. De organisatie noemt wind op zee het beste middel in de strijd tegen klimaatverandering.