Ouders boos over plan voor herverdeling leerlingen (update)

Boerhaaveschool, locatie Veenweg
Boerhaaveschool, locatie Veenweg © Google Street View
Onrust op de Boerhaaveschool in Groningen. Aanleiding zijn de plannen van de directie om de leerlingen te herverdelen over de twee vestigingen van de school.
Eén van die twee vestigingen staat aan de Veenweg, aan de rand van de wijken Hoornsemeer en het Hoornse Park. De ander staat ongeveer vijfhonderd meter verderop aan de Semmelweisstraat, aan de rand van de wijk Corpus den Hoorn. En juist met deze locatie gaat het niet goed.

Steeds leger

Het aantal leerlingen loopt daar terug. Steeds minder ouders blijken bereid hun kind naar deze vestiging te laten gaan. Het gevolg is dat de klaslokalen steeds leger raken. Om het tij te keren, wil Openbaar Onderwijs Groningen (voorheen O2G2) ingrijpen.

Achterban

Het plan is de kinderen van de onderbouw (groep 1 tot en met 4) onder te brengen aan de Veenweg, en de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) aan de Semmelweisstraat.
Een woordvoerder wil dat overigens officieel niet bevestigen, omdat het plan nog moet worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR). Dat gebeurt donderdag. Tot die tijd wil de directie geen commentaar geven. De MR krijgt een aantal weken de tijd om 'in gesprek te gaan met de achterban'.

Onrust

Dat die achterban zich roert, blijkt uit diverse e-mails en WhatsApp-berichten. Als de schoolleiding eind december de ouders informeert over de voorgenomen herverdeling van de leerlingen over beide locaties, leidt dat meteen tot onrust.
Het is niet duidelijk hoe groot de groep 'opstandelingen' is, maar ze laten zich niet zo maar de mond snoeren.

Doorgedrukt

Ze voelen zich 'overvallen' en ze storen zich aan de 'manier van communiceren' door de schoolleiding. De vrees is dat de splitsing er 'vlak voor Pasen wordt doorgedrukt'.
Dit besluit 'legt een bom onder het vertrouwen van ouders in het schoolbestuur', aldus één van de betrokken ouders in een e-mail aan RTV Noord.
'Slecht onderwijs'
Op de vraag waarom veel ouders het niet zien zitten dat hun kinderen moeten verhuizen van de Veenweg naar de Semmelweisstraat, antwoordt bovengenoemde ouder: 'Het onderwijs is daar slecht, het is daar niet veilig. Je hoort daar zo veel verhalen over.'

Sociale kloof

Daarmee geeft hij - misschien ongewild - een inkijk in de wereld van de bewoners van een aantal (relatief) welvarende stadswijken (Hoornsemeer, Hoornse Park) die het niet zien zitten dat hun kind naar school moet in een kwetsbare wijk (Corpus den Hoorn).
De fysieke afstand tussen beide locaties is amper vijfhonderd meter, maar de sociale kloof lijkt veel groter.

Twee kwaden

De directie van de school zal dus moeten kiezen tussen twee kwaden. Alles bij het oude laten, en daarmee de waarschijnlijke ondergang van een school in een kwetsbare wijk op de koop toe nemen. Of tegen de haren van een groep boze ouders instrijken, met het gevaar dat het conflict escaleert.

Update: Ook tevreden ouders

Lang niet iedereen deelt de kritiek van de groep boze ouders, blijkt uit de reacties op dit artikel. Een tevreden ouder nuanceert de berichtgeving als volgt:
'Ik ben ook een ouder van deze school, met onder andere een kind op de locatie van de Semmel. Wij wonen met plezier in de wijk Corpus den Hoorn. Dit is niet alleen maar een kwetsbare wijk (...) Wij zijn zeer tevreden over de veiligheid en over de kwaliteit van het lesgeven, net als heel veel andere ouders van deze locatie.'