'Maak plaatsing van windturbines in heel Drenthe onmogelijk'

© FPS/Jos Schuurman
De provincie Drenthe moet de windmolenplannen in de Veenkoloniën schrappen. Sterker nog: in de Omgevingsvisie Drenthe moet de plaatsing van windturbines in de hele provincie onmogelijk worden gemaakt.
Dat staat in een open brief van actiegroep Tegenwind Veenkoloniën aan het Drentse provinciebestuur. 'Tegenwind Veenkoloniën en de burgers van Drenthe houden van onze provincie, wij hebben hart voor Drenthe, het Drents landschap en zijn bewoners', schrijft de actiegroep.

Schade voor toerisme

Volgens Tegenwind Veenkoloniën zal door de plaatsing van windmolens in Drenthe het toerisme flinke schade oplopen. 'Eén van de weinige sectoren die enige groei vertonen in de zwakke economie van Drenthe', staat in de brief.
Volgens de actiegroep zijn er genoeg alternatieven, zoals windparken op zee en zonnepanelen.