Provincie: 'Uitspraken Winsumer wethouder over fietspad onjuist'

Wethouder Bert Westerink (midden)
Wethouder Bert Westerink (midden)
Informatie die de gemeenteraad van Winsum dinsdagavond kreeg van wethouder Bert Westerink, blijkt niet te kloppen. Dat zegt de provincie Groningen.
Westerink vertelde de raad dat de aanleg van een nieuw fietspad tussen Groningen en Winsum vertraging heeft opgelopen.

Mail van de provincie

'Enige tijd geleden zijn wij per mail door de provincie geinformeerd. Afspraken die gemaakt zijn, worden niet gehaald', aldus de wethouder. Volgens hem is er een 'knip' in het project gemaakt. Het gedeelte Groningen-Sauwerd zou wel volgens afspraak aangelegd worden, maar wanneer het deel tussen Sauwerd en Winsum aan de beurt is, weet hij niet.

Verbazing

Navraag in het provinciehuis levert verbazing op. Zij kennen de informatie en mail van de wethouder niet. Er is regelmatig overleg met de gemeente en er is geen vertraging, zo laat een woordvoerder weten. Het hele fietspad staat nog steeds gepland voor 2019, net zoals in het bestuursakoord staat, laat de woordvoerder weten. Ook weet de provincie niets van een mail aan de wethouder.
Ik herken me niet in de uitspraken van de wethouder. Er is geen sprake van vertraging
Fleur Gräper - Gedeputeerde

'Geen vertraging'

Gedeputeerde Fleur Gräper schrijft op Twitter: 'Ik herken me niet in de uitspraken van de wethouder. Er is geen sprake van vertraging. Start uitvoering is altijd afhankelijk van grondaankoop en als er niet onteigend hoeft te worden, starten we in 2019. Dit is ook zo verwoord en afgesproken in het bestuursakkoord'.
Hoe wethouder Westerink aan zijn informatie komt, is vooralsnog onduidelijk. De gemeente laat weten dat de wethouder met een reacie komt.