Tekorten in de jeugdzorg lopen verder op tot 23,5 miljoen euro

© Jos Schuurman / FPS
Groninger gemeenten hebben een nog groter tekort om de jeugdzorg te betalen dan eerder werd gedacht.
Voor 2017 valt het tekort zeker een miljoen hoger uit dan de geraamde 22,5 miljoen, en dat kan nog verder oplopen.

Meer hulp nodig dan gedacht

Dat komt omdat er meer jongeren jeugdhulp nodig hebben dan werd verwacht. 'We zien meer kinderen dan waar we budget voor krijgen', zegt Johan Hamster van zorginkoper RIGG. Die sluit namens Groningse gemeenten contracten met hulpinstellingen.
Gemeenten krijgen budget van het Rijk om de zorg te financieren, sinds de verantwoordelijkheid voor die zorg sinds 2015 bij gemeenten is onder gebracht. Bij het overhevelen van de zorg was geen goed beeld van hoeveel jongeren jeugdhulp nodig hebben.
Alle kinderen die in onze provincie zorg nodig hebben, die krijgen dat
Johan Hamster - bestuurder zorginkoper RIGG
En dus blijkt nu dat er onvoldoende geld is. Daarom wil Hamster dat er meer geld komt uit Den Haag. 'Gemeenten lobbyen om een groter zorgbudget te krijgen.'
Ondertussen moeten de gemeenten ook naar zichzelf kijken. 'We moeten betere monitoren waar het geld aan wordt uitgegeven en de gegevens beter analyseren', zegt Hamster.
Op die manier wil de gemeente beter kunnen onderhandelen met zorgaanbieders over 'stapelaars en schakelaars'. Dat zijn jongeren die meerdere indicaties hebben. 'Er zijn zo'n 600 gevallen met meer dan vier indicaties in de provincie, dat moet scherper kunnen', vindt Hamster.

Het wordt beter

Dat de jeugdhulp duurder uitvalt is voor Hamster ook een signaal dat de jeugdzorg beter wordt. 'Alle kinderen die in onze provincie zorg nodig hebben, die krijgen dat. We weten nu beter wie wat nodig heeft.'

Zelf oplossen

De Groninger gemeenten moeten het tekort zelf ophoesten. Daarover zijn afspraken gemaakt: de grootste gemeente betalen het meest. Voor de gemeente Groningen komt dat neer op bijna zeven miljoen, de kleine gemeente Ten Boer betaalt bijna drie ton. Bekijk op deze lijst hoeveel jouw gemeente bijdraagt.
Die afspraken gelden in elk geval nog voor 2017 en 2018 als het gaat om zwaardere hulp. Maar veel gemeenten hebben al aangegeven niet alle tekorten voor elkaar te willen dekken.
De tekorten voor de Groninger gemeenten zijn niet uniek. Landelijk heeft de helft van de gemeenten een tekort op het budget van de jeugdzorg.