Raad Stad krijgt onderzoek naar wonen op het water

© Jos Schuurman/FPS
De gemeenteraad van Groningen heeft afgedwongen dat er een onderzoek komt naar de wensen voor wonen op het water.
Een PvdA motie dwingt af dat er zo'n onderzoek komt. Ook willen de raadsleden dat er een routekaart komt waarin wordt aangegeven waar extra plekken voor wonen op het water worden gecreëerd. Alleen Student en Stad stemde tegen de motie.
 

Extra ligplaatsen

Het stadsbestuur wil extra plekken maken voor wonen op het water. De raad heeft in 2009 afgedwongen dat er minstens 434 ligplaatsen voor woonschepen moeten zijn. Het stadsbestuur wil dat aantal vergroten naar 550.   
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) laat weten dat die extra plekken niet per definitie voor woonboten zijn. Het gaat dan ook om waterkavels en plekken in havens. Uit een eerdere inventarisatie blijkt dat het lastig is om extra plekken in het centrum te creëren.

Nieuwe haven?

Er zouden nieuwe plekken bij Meerstad gecreëerd kunnen worden. Ook wordt er gedacht aan een nieuwe haven bij het terrein van de voormalige Suikerfabriek.