Koninklijke onderscheiding voor vertrekkende CDA-fractievoorzitter Bedum

Ate Wijnstra (midden)
Ate Wijnstra (midden) © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Hij dacht dat het maar een 'gewone' laatste raadsvergadering zou zijn. Totdat Ate Wijnstra de woorden 'Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd...' hoorde.
Wijnstra kreeg van burgemeester Erica van Lente de onderscheiding opgespeld. 'Dit is wel onverwacht. Heel mooi', zegt hij. 'Deze waardering is heel mooi, maar hiervoor heb ik het niet gedaan natuurlijk. Ik heb het gedaan om iets voor de samenleving te doen en dat heb ik met veel plezier gedaan'.

Loopbaan

Vanaf 2002 is Wijnstra politiek actief in Bedum. Hij begon als fractie-assistent van het CDA en werd lid van de raadscommissie VROM. In april 2004 nam hij de raadszetel van zijn partijgenoot Nico Swartjes over. Na de raadsverkiezingen van 2006 werd hij fractievoorzitter van het CDA. Naast zijn politieke loopbaan is hij projectleider bij Waterschap Noorderzijlvest.

Dakgoten

'Al die jaren raadslid, daar valt genoeg over te vertellen', zegt Christenunie-raadslid en nestor Jan Berghuis. Hij omschrijft Wijnstra als een betrokken Bedumer die iedereen altijd vriendelijk groette als 'hij weer eens in de dakgoten hing om die schoon te maken. Als raadslid heeft hij vele uren gemaakt en meters dossiers doorgelezen.'
Onlangs besloot Wijnstra te stoppen met het fractievoorzitterschap omdat hij gaat verhuizen naar Groningen, maar ook om anderen het politieke podium te gunnen.

Opvolger

Kristel Rutgers volgt hem op als fractievoorzitter. Zij gaat de partij klaarstomen voor de aankomende herindeling met Winsum, De Marne en Eemsmond. Ook zal ze daarbij het lijsttrekkerschap van de nieuwe fusiepartij CDA Het Hogeland op zich nemen.