Partij voor de Dieren vangt bot met karpermotie

Begin deze maand werden karpers uitgezet
Begin deze maand werden karpers uitgezet © Mario Miskovic/RTV Noord
Een motie van de Partij voor de Dieren in het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's tegen het uitzetten van karpers in grote kanalen in Groningen en Drenthe heeft het woensdagavond niet gehaald.
De motie kreeg te weinig steun van de andere fracties in het bestuur: vier leden van het algemeen bestuur stemden voor de motie, zeventien leden stemden tegen.

Karpers uitgezet

Begin maart werden in onder meer het Noord-Willemskanaal en in het Eemskanaal karpers uitgezet. Volgens de Partij voor de Dieren dient het uitzetten van karpers geen ecologisch doel en is het alleen bedoeld voor het vermaak van hengelaars. Volgens de partij is uitzetten van karpers in strijd met het eigen dierenwelzijnsbeleid van het waterschap.

Motie ontraden

Dagelijks bestuurslid Tjip Douwstra ontraadde de motie. Volgens hem voldoet het uitzetten van karpers aan de vastgestelde regels en zijn de vissen van belang voor onderzoek naar vismigratie.
Bovendien heeft het waterschap de visrechten in haar beheersgebied tot 2021 verhuurd aan de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Het opzeggen van die overeenkomst zou tot juridische problemen kunnen leiden.