Geen 'bewuste misleiding' maar 'onhandig optreden' bij duurder waterschapslab

Het Waterschapshuis in Veendam
Het Waterschapshuis in Veendam © René Ahlers/Groningen in Beeld
Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's is woensdagavond morrend akkoord gegaan met de budgetoverschrijding van 2,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuw laboratorium.
Het lab dat wordt gebouwd naast het Waterschapshuis in Veendam was begroot op 2,5 miljoen, maar gaat vijf miljoen kosten. Een verdubbeling dus.

Hoe kon de extra kostenpost ontstaan?

Het dagelijks bestuur van Hunze en Aa's onderzocht hoe de onvoorziene forse stijging kon ontstaan. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het waterschap gedurende de plannenmakerij te maken kreeg met duurdere bouwmaterialen en laboratoriumapparatuur.
Volgens het dagelijks bestuur ligt de oorzaak in het feit dat bouwbedrijven hogere prijzen in rekening brengen nadat de markt zich herstelde van de economische crisis.

Meer ruimte nodig

Ook werd het pand duurder doordat er meer ruimte nodig was voor de huisvesting van hydrobiologen. Daarmee was aanvankelijk geen rekening gehouden. Ook raakte het overzicht zoek omdat belangrijke beslissingen over het lab werden genomen in een onoverzichtelijke periode van personele wisselingen in het dagelijks bestuur.

Geen bewuste misleiding

Volgens het dagelijks bestuur is er geen sprake van bewuste misleiding van het algemeen bestuur, maar meer van onhandig optreden. Het beloofde beterschap en gaat de procedures rondom grote projecten aanscherpen en inzichtelijker maken voor het algemeen bestuur.