Rechter: 'Stukken gaswinning 1963 zijn al openbaar'

© Jos Schuurman/FPS
De rechter vindt dat het Ministerie van Economische Zaken de stukken over de gaswinning uit 1963 niet inzichtelijk hoeft te maken voor de Groninger Bodem Beweging (GBB).
Het Dagblad van het Noorden publiceerde de tot dan toe geheime stukken op 1 februari. Dit is voldoende, vindt de rechter.

Wob-verzoek

Vorig jaar al deed GBB een Wob-verzoek om de samenwerking die er is tussen de staat, de NAM en andere gasbedrijven boven tafel te krijgen.
Een dag voor de zitting, zo'n twee maanden geleden, publiceerde het Dagblad van het Noorden een van deze stukken. Volgens de GBB waren er nog meer documenten, daar wilde de vereniging ook de hand op leggen.

Drie documenten

De GBB wilde drie documenten. Een daarvan: 'De Overeenkomst van de Samenwerking' publiceerde de krant. De GBB onderbouwde volgens de rechter onvoldoende waarom de overige twee documenten ook moesten worden verstrekt. Die blijven voorlopig nog geheim.