Directie Boerhaaveschool betreurt ophef rond plannen groepenwissel

De Boerhaaveschool aan de Veenweg in Stad
De Boerhaaveschool aan de Veenweg in Stad © Google Street View
Leerlingen van de Boerhaaveschool in Groningen worden, als het aan de schooldirectie ligt, herverdeeld over de twee locaties van de school, aan de Veenweg en de Semmelweisstraat. Met die stap hoopt de school de afname van het aantal leerlingen aan de Semmelweislocatie te compenseren.
Ouders zijn donderdag per brief (PDF) geïnformeerd over de plannen, die vanaf het nieuwe schooljaar in moeten gaan.
'We hebben verschillende scenario's/mogelijkheden onderzocht waarbij de kwaliteit van het onderwijs, doorgaande leerlijnen en de instroom van leerlingen leidend waren', schrijft de leiding van de school, die valt onder Openbaar Onderwijs Groningen.

Groepen wisselen van plek

Aan de Veenweg krijgen straks de groepen 1 tot en met 6 les. Zij krijgen gezelschap van groep 3/4 van de Semmelweisstraat. Die leerlingen wisselen dus van locatie. Aan de Semmelweisstraat blijft groep 5/6 op zijn plek, terwijl de drie groepen 7/8 van beide locaties hier ook les krijgen. Ook komt hier een samenwerking met het Montessori Lyceum in de vorm van een E-lab.

'Beeld van ouders is onterecht'

In de brief reageert de directie ook op de ontstane ophef na berichtgeving door RTV Noord, afgelopen woensdag. Ouders lieten toen weten zich 'overvallen' te voelen en stoorden zich aan de 'manier van communiceren' door de schoolleiding. Eén van de ouders stipte aan dat de kwaliteit van het onderwijs aan de Semmelweislocatie slecht zou zijn. Onterecht, stelt de schoolleiding.
'Dit is absoluut niet het geval, de locatie doet het zelfs bovengemiddeld goed. Dit blijkt onder andere uit de citoscores en de scores op begrijpend lezen en rekenen. De school, en dus ook de locatie op de Semmelweisstraat, scoort hier ver boven de landelijke norm. Het beeld dat bij sommige ouders heerst is dus niet terecht en doet de leerlingen en het team aan de Semmelweislocatie tekort.'

Nog geen definitief besluit

De schooldirectie en de medezeggenschapsraad (MR) lichten de plannen volgende week toe tijdens informatiebijeenkomsten. De MR moet het besluit nog goedkeuren.