Wat betekent het einde van de gaswinning voor de versterkingsoperatie?

Een huis in de stutten.
Een huis in de stutten. © Remko de Waal/RTV Noord
Het kan niet anders of het besluit om uiterlijk in 2030 te stoppen met het winnen van gas in Groningen gaat effect hebben op de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. De grote is vraag is alleen: op welke termijn?
Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat wilde er donderdag nog niet op vooruitlopen. Hij wacht op de reacties van de experts, zoals hij het noemde in zijn persconferentie.

Langdurige operatie

In het aardbevingsgebied moeten naar schatting zo'n 22.000 huizen versterkt worden bij het huidige winningsniveau. Dat is een operatie die nog jaren gaat duren. Terwijl de grens van veilige winning al binnen een aantal jaar kan worden bereikt.
In vier jaar tijd zijn lang niet al die 22.000 huizen versterkt
Susan Top - Groninger Gasberaad
'Dit besluit heeft dus gevolgen voor de versterking als groot geheel', verwacht Susan Top van het Groninger Gasberaad. 'Want in vier jaar tijd zijn lang niet al die 22.000 huizen versterkt. Maar dan heb je wel al die dorpen over de kop en ontwricht. Daar moet serieus naar gekeken worden.'

Hoop

Op het provinciehuis is er ook de hoop dat de versterkingsoperatie minder ingrijpend wordt. 'Je moet het tempo van de verlaging van de gaswinning naast het tempo van de versterking zetten', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP).
'Ik hoop dat het dan minder ingrijpend uitpakt. Maar vooropgesteld: wat er versterkt moet worden is geen politiek besluit. Daar is gewoon een norm voor.'
Wat nodig is, is nodig
Eric Wiebes - minister van Economische Zaken en Klimaat
Door de winning te verlagen, wijzigt de berekening van de norm zoals hij nu is. 'De verlaagde winning kun je in de norm stoppen en daar komt iets uit', zegt Eikenaar. 'Met dat gegeven moeten we het doen.'

Nodig is nodig

Minister Wiebes noemt de versterking zelf ook geen politiek besluit. 'Ik ga niet kunnen vertellen wat veilig is', zei Wiebes bij zijn persconferentie. 'De experts komen voor de zomer komen met de bevingsrisico's.' Hij benadrukt: 'Maar wat nodig is, is nodig.'
Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum noemt de versterking zo ingrijpend, dat hij ook het liefst ziet dat de operatie kleiner wordt. Maar de veiligheid staat volgens hem wel voorop. 'Ik voel aankomen dat ze anticiperen op wat komen gaat', zegt Rodenboog. 'Maar ik vind dat je pas moet stoppen met de versterking als het daadwerkelijk veilig is. Dus wat doe je dan de komende drie jaar?'

Goed plan maken

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging pleit nog altijd voor een pas op de plaats in de versterking. 'Zoals het nu gaat, heeft het geen zin', zegt hij. 'Wat er in gang is gezet, daar moet je wel mee doorgaan. En je moet doorgaan met het versterken van zorginstellingen, publieke gebouwen en onveilige situaties. Maar voor de rest moet je eerst een goed plan maken.'
Ik denk dat het wel voor hoofdbrekens gaat zorgen
Eelco Eikenaar - gedeputeerde
Alle vier wachten ze in spanning af wat er gaat gebeuren. Zowel de bestuurders als de maatschappelijke organisaties zitten om tafel over die versterking. Feit is dat die gesprekken de komende tijd een nieuwe dimensie gaan krijgen door dit nieuwe besluit van Wiebes. 'Ik denk dat het wel voor hoofdbrekens gaat zorgen', zegt Eikenaar. 'Maar de reden erachter is een goede. We gaan stoppen met de gaswinning.'

Dweilen

Met het afbouwen van de gaswinning wil Wiebes naar eigen zeggen de oorzaak van het probleem wegnemen, in plaats van aan symptoombestrijding te doen met schadeherstel en de versterking. 'Ik denk dat dat ook zo is', besluit Top. 'Want dit was natuurlijk dweilen met de gaskraan open.'