Hoge Raad: Aardbeving Huizinge was bijzondere omstandigheid

© Flickr/Joe Gratz
De aardbeving op 16 augustus 2012 bij Huizinge kan van invloed zijn geweest op de waarde van woningen in het aardbevingsgebied, ook als er geen zichtbare schade is.
Dat oordeelt de Hoge Raad in een zaak die door een bewoner van het gebied is aangespannen.

'Bijzondere omstandigheid'

De bewoner vocht de WOZ-waardebepaling aan die voor zijn woning was vastgesteld voor het jaar 2013. Onder meer op basis van deze waarde wordt bepaald hoeveel belasting iemand moet betalen. Volgens de wet wordt de WOZ-waarde voor een belastingjaar bepaald naar de situatie een jaar eerder. Een uitzondering is als er zich intussen een 'bijzondere waardeverminderende omstandigheid' heeft voorgedaan. Dan geldt de waarde zoals die is aan het begin van het belastingjaar.

Geen zichtbare schade

De bewoner voerde aan dat er een zo'n bijzondere waardeverminderende omstandigheid was: de aardbeving bij Huizinge. Daarom zou de situatie van 1 januari 2013 het uitgangspunt moeten zijn en niet 1 januari 2012. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde eerder dat de uitzondering niet van toepassing is, omdat de woning geen zichtbare schade had opgelopen bij de beving.

Verkeerde uitleg

De Hoge Raad draait die beslissing nu terug omdat het Hof de wetsbepaling over de uitzondering verkeerd heeft uitgelegd. Volgens de Hoge Raad vormt de aardbeving wél een bijzondere omstandigheid. Voor de vermindering van de woningwaarde is het niet beslissend of er zichtbare schade is.

Meer onderzoek nodig

Overigens kan de Hoge Raad kan niet zelf bepalen of de woning door de aardbeving in waarde is gedaald. Daartoe is de Hoge Raad niet bevoegd. Ook is meer onderzoek nodig. De zaak is nu verwezen naar het Gerechtshof van 's Hertogenbosch. Dat bepaalt of de waarde van de woning is verminderd door de aardbeving.

Gevolgen van de uitspraak

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de uitspraak van de Hoge Raad heeft voor de procedures die de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) voert (en gaat voeren) over de waardevermindering van panden in het aardbevingsgebied.