Provincie zet deur voor grote windparken verder open

© Jos Schuurman/FPS
Door middel van 'energiedialogen' in dorpen en plaatsen wil de provincie peilen of er voldoende draagvlak is voor meer grootschalige windparken.
Deze 'energiedialogen' zijn avonden die in de toekomst belegd worden en waar dorpen zelf kunnen aangeven of ze een groot windpark in de omgeving willen of niet.
Alleen, de term 'energiedialoog' roept in de Staten wel wat vraagtekens op.

'Is er sprake van een open dialoog?'

'De energietransitie en de gevolgen is in een aantal bijeenkomsten in dorpen al besproken. Wij hoorden vorige week dat er bij die bijeenkomsten gemiddeld 22 mensen aanwezig waren. Vindt u dat er dan sprake is van een open dialoog?', vraagt VVD'er Mirjam Wulfse zich af.

Meer kritiek

Wulfse is niet de enige. De PVV is fervent tegenstander van windparken op land en ziet niets in het plan. Ook coalitiepartij SP vindt dat de provincie voorzichtig te werk moet gaan.
'Mijn voorspelling is dat wanneer deze dialoog op dezelfde technocratische manier als in het verleden wordt gevoerd, de weerstand hiertegen met de dag zal groeien, tot het punt dat de hele energietransitie geen schijn van kans meer maakt', stelt SP'er Christiaan Serbanescu-Kele.

'Wat is nou draagvlak?'

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) wil vooral benadrukken dat van de provincie vanaf 2050 alle energie in de provincie duurzaam opgewekt moet zijn. 
'Wat is nou draagvlak? Nou, het beste wat we kunnen doen is het proces zo invullen dat we informatie aan de inwoners geven, deze informatie goed bundelen en er een dubbelcheck op toepassen', legt Homan uit.

'Er is een sterk verzet'

Lies Zondag van actiegroep Tegenwind N33 stelt dat er in de provincie helemaal geen draagvlak is voor dergelijke plannen, ook niet door met dorpen en wijken zelf in gesprek te gaan.
'Het draagvlak voor wind op land ontbreekt volledig. Er was geen draagvlak in 2011 en in 2018 ook niet', aldus Zondag.
'Er is een sterk verzet onder de kiezers. En het verdelen van lusten en lasten, echt, ik kan het niet meer horen. U speelt ons als bewoners tegen elkaar uit. We zijn eerst uitgekleed door de NAM. Na de ondergrondse verkrachting vindt nu bovengrondse verkrachting plaats.'
De 'energiedialoog' moet binnenkort van start gaan. VVD'er Wulfse heeft er weinig vertrouwen in. 'Deze zogenaamde maatschappelijke tender is gewoon een voorstel om meer windparken op land te plaatsen.'

Anders dan voorganger

Met mogelijk meer windparken in onze provincie wijkt gedeputeerde Homan af van het eerder ingezette concentratiebeleid onder haar voorganger William Moorlag (PvdA), die tijdens zijn bewind stelde dat windmolens 'niet als hagelslag over de provincie mogen worden geplaatst'.
Moorlag stelde in een akkoord met alle provincies in ons land dat Groningen ruim 855,5 MegaWatt windenergie op land moet winnen. Homan wil verder gaan dan dat.