'Mannencultuur verandert niet vanzelf'

© RTV Noord
Om meer vrouwen in topfuncties te krijgen zou een verplicht aantal, een quotum, kunnen helpen. In de Emancipatienota van het kabinet komt die maatregel niet voor. De vrouwen die deze week het Aletta Jacobscongres in de stad organiseerden pleiten er nadrukkelijk voor. Wat vinden jullie, Beter Weters?

Vrouwen net zo geschikt

Dat mannen de top van het bedrijfsleven en de overheid domineren komt door de eeuwenlange mannencultuur. Daarin hebben we als mannen niet alleen vrouwen achtergesteld en tekort gedaan, maar ook onszelf. Tijd om dat te veranderen. Vrouwen zijn net zo geschikt voor topfuncties als mannen. Alleen doen vrouwen dingen wellicht wel anders dan mannen dat gewend zijn.

Omslag gaat niet vanzelf

Dat is natuurlijk eng voor ons als mannen. Daar ligt denk ik een reden waarom topmannen vaak kiezen voor andere topmannen en niet voor vrouwen. Om de reden is een verplicht quotum zo gek nog niet. Cultuurverandering gaat niet vanzelf. Daar kunnen we als mannen wel een flinke stok achter de deur voor gebruiken. De eerder gemaakte afspraken werken niet, tijd voor een andere aanpak.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Juiste persoon

??Ik zou mij als vrouw ernstig in mijn waardigheid aangetast voelen, zo niet diep beledigd, als ik onderdeel van een quotum moe(s)t zijn. Gaat het over handelswaar? De juiste persoon op de juiste plaats, is het beste uitgangspunt. Dat heeft niets te maken met gender, en ook niet met quota. Het is absurd evenveel vrouwen als mannen in topfuncties te willen zien.

Seksistische principes

Topfuncties dienen goed ingevuld, en… enfin, vul maar in. Het heeft in elk geval niets met m/v te maken. Netzomin als het bij verkiezingen past om dús op een vrouw te stemmen. Een vrouw kan zelf wel bepalen of zij aan de top, in de politiek, of wat dan ook wil. Daar heeft zij seksistisch principegedrag niet voor nodig.
Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en in Oldambt. Meer...

Voor alle vrouwen

Als het gaat over gelijke rechten voor vrouwen en mannen gaat het vaak meteen over vrouwen aan de top. En natuurlijk moeten vrouwen aan de top ook gelijke kansen krijgen. Maar wie komt er op voor de vrouwen die werken in de zorg, voor de klas staan of in een winkel werken? Voor de 90 procent? In 2018 krijgen ook zij minder betaald dan een man voor hetzelfde werk en hebben ze vaker een onzeker contract.

Kinderbijslag

Laten we eens beginnen met überhaupt gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Niet alleen aan de top, maar overal. Laten we bijvoorbeeld zorgen voor een fatsoenlijk vaderschapsverlof en een betaalbare kinderopvang, zodat de zorg voor kinderen minder op de schouders van de vrouw komt te liggen. Dit kan betaald worden door inkomensafhankelijke kinderbijslag.

Geen quotum maar emancipatie

En laten we een voorbeeld nemen aan IJsland, waar bedrijven – en de overheid – nu moeten bewijzen dat ze vrouwen evenveel betalen als mannen. Doen ze dat? Dan krijgen ze een certificaat. Anders een boete. Geen quotum voor vrouwen in topfuncties, maar emancipatie voor álle vrouwen.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Middelbare mannen

Bij benoemingen komen vaak de mensen aan de beurt die lijken op de beslissers. Soort zoekt soort. Noodzakelijke vernieuwingen in organisaties komen zo maar matig van de grond. Managers zijn meestal mannen van ten minste middelbare leeftijd. En dus worden er nog steeds vaak mannen van middelbare leeftijd benoemd.

Stevig quotum

Voor een periode van een jaar of 10 zou je een stevig quotum moeten hanteren om eindelijk meer vrouwen te laten doorstromen. Dan verandert er echt wat. Vermoedelijk ten goede.
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Veel obstakels al weg

Vrouwen hebben nog steeds achterstanden op de arbeidsmarkt. Dat is erg jammer, omdat vrouwen op de moderne arbeidsmarkt zeker niet slechter presteren als mannen. Op universiteiten en scholen presteren vrouwen zelfs beter. Gelukkig zijn veel barrieres voor vrouwen de laatste jaren geslecht. Nog maar 30 jaar geleden werden soms vrouwen uit onderwijsfuncties geweerd, als ze bijvoorbeeld geen kostwinner waren.

Voor topfuncties wel

Maar om nu een quotum af te spreken? Over de gehele linie? Voor alle beroepen? Neen, dat gaat hem in Nederland niet worden. Maar voor bepaalde beroepen en specifieke functies kan dit zeker. Ik ben daar ook strak voor; bijvoorbeeld bepaalde aantallen top-ambtenaren bij de overheden.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Geen quota

Het aantal vrouwen in leidinggevende functies stijgt gestaag. Mijn verwachting is dat het aantal vrouwen in dat soort functies de komende jaren steeds verder zal toenemen. De overheid mag best stimulerende maatregelen daarvoor nemen, maar laten we a.u.b. niet gaan werken met quota. Ik kan me niet voorstellen dat er vrouwen benoemd willen worden in een functie omdat nog niet aan het quotum vrouwen is voldaan.

Gemengd heeft meerwaarde

Ik denk ook dat de koudwatervrees die hier en daar nog merkbaar is, de komende jaren zal verdwijnen. Het zal duidelijk zijn dat een gemengd MT of bedrijfsleiding een duidelijke meerwaarde heeft. Want, of we het nu leuk vinden of niet, er zijn gewoon verschillen tussen mannen en vrouwen en die verschillen worden tot nu toe door veel organisaties en bedrijven onvoldoende uitgebuit. Ik spreek uit ervaring. Het aantal vrouwen in leidinggevende functies neemt langzaam maar zeker toe en daar wordt de organisatie waar ik werk beter van.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Kwaliteit eerst

Het is al jaren zo dat vrouwen in de minderheid zijn daar waar het topfuncties betreft. Dit is natuurlijk jaren geleden reeds onstaan. Het is goed om dit gegeven te monitoren en waar mogelijk bij te sturen. Echter we moeten er voor waken dat het een must wordt. Vrouwen verdienen een eerlijke kans bij dit soort vacatures. Maar ik ben van mening dat men voor kwaliteit moet  kiezen en niet voor kwantiteit.

Niet aan de politiek

Ik kan mij niet voorstellen dat vrouwen het fijn zouden vinden enkel en alleen gekozen te worden omdat men een vrouw is en niet om haar kwaliteit. Dus ook hierom vind ik het geen gemiste kans: de politiek moet hier de handen vanaf houden. Mannen en vrouwen zijn gelijk laat het over aan de commissies die sollicitanten beoordelen. Zij zullen toch kiezen voor kwaliteit en wellicht is het aanbod van vrouwen veel minder dan mannen en valt de keus makkelijker op een man.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...