Experimentele kleirijperij is in gebruik genomen

Bij Delfzijl is donderdag de kleirijperij officieel in gebruik genomen. In de veertien hectare wordt baggerslib uit de Eems-Dollard en de haven van Delfzijl opgevangen en gedroogd.

De klei die overblijft wordt gebruikt om dijken te verstevigen en landbouwgrond op te hogen.

Het gebied bij Oterdum is verdeeld in vijftien compartimenten. In elk bassin wordt het slib op een andere manier gedroogd. In een van de delen moeten zon en wind zorgen voor de ontwatering, terwijl in andere drainage of de plant zeekraal zorgen dat het water uit het slib verdwijnt.

Meerdere doeleinden

Het project is om meerdere redenen in het leven geroepen. Ten eerste zit er te veel slib in de Eems-Dollard waardoor de waterkwaliteit niet goed is en de biodiversiteit afneemt. In de tweede plaats moet in de haven van Delfzijl geregeld worden gebaggerd om dichtslibben te voorkomen. Dat is telkens een dure klus. Ten derde is in Groningen behoefte aan klei om dijken op te hogen en te verstevigen. In de Kleirijperij worden deze doelen gecombineerd.

Afbeelding

De Kleirijperij is een proef van Waterschap Hunze en Aa's, de provincie Groningen, Groningen Seaports, het Groninger Landschap, Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, en EcoShape. Tijdens de proef wordt op verschillende manieren slib verwerkt om te onderzoeken welke wijze van rijpen het best werkt.

De proef met de kleirijperij duurt drie jaar. De betrokken instanties hopen daarna dat deze manier van kleiwinning wereldwijd kan worden gebruikt

Lees ook:

- Rijkswaterstaat: Water Eems-Dollard hoeft niet troebel te zijn
- Onderzoek naar rijpen van klei bij de Eems

Meer over dit onderwerp:
DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws