Ten Boer wijst twee voorkeurslocaties voor wisselwoningen aan

Wisselwoningen in Middelstum
Wisselwoningen in Middelstum © Martin Drent/RTV Noord
De Nationaal Coördinator Groningen laat onderzoeken of de Verlaatweg en Boersterweg (Woldwijk) in Ten Boer geschikt zijn om er wisselwoningen te bouwen. Dat vertelde wethouder Annie Postma donderdagavond.
In een speciale bijeenkomst in het Ten Boerster Buurhoes werden beide voorkeurslocaties naar voren geschoven. De locatie Huijzer, grenzend aan de Fazanthof, is de eerste reservelocatie.

Andere suggesties

Zo'n driehonderd bewoners hadden tijdens een inloopbijeenkomst al laten weten welke locatie hun voorkeur had om de wisselwoningen te laten bouwen. Naast de zeven locaties die de gemeente had uitgekozen, deden inwoners nog vijf andere andere suggesties voor locaties.
'Daarbij zat ook de locatie aan de Stadsweg in Woldwijk', vertelde Postma. 'Veel mensen noemden deze locatie, omdat het AZC er ook gepland was. Afspraken tussen de gemeente en Coöperatie Woldwijk laten het plaatsen van wisselwoningen daar echter niet toe', legt ze uit.

Invloed inwoners

Postma liet weten dat de argumenten van de inwoners van grote invloed waren op het aanwijzen van de locaties. 'De Verlaatweg is vlak bij het nieuw te bouwen kindcentrum, goed bereikbaar voor uitvalswegen, dicht bij openbaar vervoer en geeft het minste overlast'. Dit laatste geldt ook voor de Boersterweg. 

Begrip

De wethouder liet weten begrip te hebben voor mensen die liever geen nieuwe wisselwoningen voor de deur krijgen. 'En daarom hebben we het punt overlast voor omwonenden zwaar laten weten. Ik heb dan ook de indruk dat de meeste mensen deze keus wel begrijpen', besloot ze.
Zoals het nu lijkt zijn de mensen die aan de Fazanthof in het dorp wonen, de eerste bewoners die gebruik kunnen maken van de wisselwoningen.