Wethouder gaat in gesprek met aannemer om snelweglawaai aan te pakken

© Martijn Folkers / RTV Noord
Wethouder Paul de Rook (D66) gaat in gesprek met aannemer Combinatie Herepoort om een oplossing te zoeken voor het snelweglawaai rondom Hoogkerk. Herepoort is verantwoordelijk voor de aanpak van de zuidelijke ringweg.
De Vereniging Wijkraad Hoogkerk trok aan de bel over het snelweglawaai omdat omwonenden langs de A7 last hebben van geluidsoverlast. Volgens de Wijkraad zijn er toezeggingen gedaan over de aanleg van stil asfalt, dat geluidsoverlast moet tegengaan.
Volgens de planning van de aannemer zou dat asfalt er in 2020 of 2021 komen. De Wijkraad vindt dat rijkelijk laat. Het asfalt wordt aangelegd tussen de viaducten Roderwolderdijk en Hoogkerk en tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein.

Onderdeel van aanpak ringweg

Het asfalt tussen Hoogkerk-Zuid en het Vrijheidsplein zou gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe busbaan, ter hoogte van Hoogkerk, worden aangelegd. De aanleg maakt onderdeel uit van de aanpak van de zuidelijke ringweg.
De nieuwe busbaan ligt er inmiddels, maar het stille asfalt niet. Ook is de geluidswal, die er eerder stond, weggehaald. Die geluidswal zou niet nodig zijn omdat het stille asfalt soelaas zou bieden. Maar nu er zowel geen stil asfalt is als een geluidswal is er veel ontevredenheid over de ontstaande geluidsoverlast.

Wethouder naar aannemer

De wethouder heeft woensdagmiddag tijdens de commissievergadering dus uitgesproken naar de aannemer te gaan om de problematiek ter sprake te brengen en om tijdelijke maatregelen te nemen die geluidsoverlast tegengaan. Maar eisen dat het stille asfalt eerder wordt aangelegd kan hij niet.
De aannemer gaat namelijk over de planning van de werkzaamheden. 'De afspraak is dat bij de afronding van het project alles is aangelegd.' De aanleg van het stille asfalt maakt deel uit van de aanpak van de ring. 'We kunnen het dus niet opleggen, maar we kunnen wel in overleg', aldus De Rook.

Kritiek van D66

De wethouder krijgt kritiek van zijn eigen partijgenoten over de situatie in Hoogkerk. Fractievoorzitter Jetze Luhof is verbaast over de situatie. 'Het doorbreken van de geluidswal zou samengaan met de aanleg van het stille asfalt.'
'Dan bevreemdt het mij dat het college schrijft dat ze hebben begrepen dat de aanleg van het stille asfalt is verschoven. Ik vind het raar dat het college dat passief heeft begrepen. Ik had een actieve houding verwacht, ook richting de Wijkraad Hoogkerk.'

Wijkplatform

Rutger Noordam van het Wijkplatform vindt de toezegging van de wethouder 'slapjes'. 'Er zijn niet alleen maar financiële belangen, maar ook bewonersbelangen.
'Als die in het geding zijn dan zou de raad daar op moeten toezien. Die zou de verschillende organisaties moeten aanspreken.'

In gesprek met de wijk

De situatie rondom de geluidsoverlast werd besproken tijdens een raadscommissie die de stand van zaken behandelde van de aanpak van de zuidelijke ringweg. De wethouder gaat zich ook verdiepen in het contact tussen de verschillende wijkvertegenwoordigers en de gemeente inzake de aanpak van de ring. De SP twijfelt aan het contact tussen aannemers en wijkplatforms.
De Rook had een ander beeld van die communicatie over de aanpak van de zuidelijke ringweg. 'Maar als dat de signalen zijn bij de SP dan is dat zorgwekkend. We moeten er nader na gaan kijken, misschien moet ik zelf in gesprek gaan met de verschillende wijkplatforms.'