Keurt de provincie in het Waddenfonds nou zijn eigen vlees of niet?

© Jos Schuurman (FPS) / Matthijs Hoogendoorn
Beoordeelt gedeputeerde Henk Staghouwer als bestuurder van het Waddenfonds eigen ingediende projecten of niet? Die vraag hangt boven het dossier 'Waddenfonds', nadat de Noordelijke Rekenkamer die conclusie in haar rapport trekt.
Verschillende Statenfracties, zoals de PVV en de VVD, willen daarom van gedeputeerde Henk Staghouwer weten in hoeverre hier sprake van is.

Onvolledige informatie

Staghouwer stelt dat de Noordelijke Rekenkamer haar onderzoek heeft uitgevoerd met onvolledige informatie. Sinds 2017 is er het Investeringskader Waddenfonds opgetuigd door de provincie Groningen.
'Een project dat door het Investeringskader Waddenfonds als positief wordt beoordeeld, kan in het bestuur van het Waddenfonds alsnog worden afgekeurd', stelt hij.

Bijval

Hij krijgt bijval van CDA-Statenlid Marjan Heidekamp. 'Geen van de provincies of partijen kan een eigen project er doorheen duwen', stelt zij.
'Het Waddenfonds is als gemeenschappelijke regeling zo ingericht, dat vraagt om goedkeuring van andere partijen in het dagelijks bestuur van het Waddenfonds.' Staghouwer: 'Het CDA heeft het uitstekend omschreven.'

Niet overtuigd

Toch zijn een aantal partijen in provinciale staten niet overtuigd. Die willen dat het onderwerp op de agenda voor de komende Statenvergadering wordt gezet.