'Hoe haal je het in je hoofd, Wiebes?'

© RTV Noord
De NAM wil in Pieterzijl met behulp van fracking de laatste resten uit een gasveld winnen. De methode is omstreden, maar volgens minister Wiebes volkomen veilig, zo zou blijken uit onderzoek. Daarom geeft hij toestemming. Is dat terecht, Beter Weters?

Klap in gezicht

Het besluit om in Pieterzijl te gaan fracken is genomen op dezelfde dag dat de minister besloot om de gaswinning in het Groningenveld stop te zetten. Eén hand werd eindelijk uitgestoken, maar de ander gaf een klap in het gezicht. Niet alleen de timing was beroerd, het besluit zelf is dat zeker ook. Fracking is namelijk helemaal niet zo onschuldig als de minister nu doet voorkomen.

Risico niet waard

Bij fracking worden de meest smerige chemicaliën in de grond gebracht, die voor een groot deel daar ook blijven. Wat er daarna mee gebeurt, weet niemand. In sommige gevallen komt het in het grondwater of drinkwater. Bovendien levert het fracken maar heel weinig extra gas op: het is echt de moeite en de gevaren niet waard.

Actie

Zaterdag steun ik de bewoners van Pieterzijl en omgeving bij hun manifestatie tegen deze onzalige plannen. Ik hoop daar veel mensen te zien, want we pikken het niet langer dat wat onder grond zit belangrijker wordt bevonden dan wat er boven leeft.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Niet te verkopen

Groningen is kopschuw gemaakt ten aanzien van boringen naar delfstoffen in de Groninger bodem. Zij heeft er genoeg van. Plannen om tot nieuwe gasboringen te komen vallen slecht. Ook als het gaat om kleinschalige boringen zoals nu bij Pieterzijl. De bodemdaling daarbij mag marginaal zijn, het gevaar voor aardbevingen nihil. Door de huidige jarenlange misere echter is boren naar gas hier niet meer te verkopen.

Geen noodzaak!

Minister Wiebes heeft in rap tempo bij de Groningers een goede naam opgebouwd met zijn uitspraak: ' de gaswinning in Groningen stopt!' Hij moet dan daarnaast niet met nieuwe plannen voor gaswinning door fracking bij Pieterzijl komen! En wat is wel de maatschappelijke noodzaak voor dit soort kleine gaswinningen als bij Pieterzijl? Volgens mij is deze noodzaak er niet!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Onrust in bodem

Ik ben geen techneut en van mijnbouw heb ik ook maar oppervlakkige kennis. Van schade door aardbevingen heb ik - als ervaringsdeskundige - wel verstand. Jarenlang hebben we vooral plezier beleefd van 'ons' aardgas, in zalige onwetendheid van de toekomst. Nu weten we, helaas, beter. Fracken zorgt, hoe dan ook, voor onrust in de bodem, en ook een bodemdaling van 'slechts' 2 cm stelt mij niet gerust.

Hoe haal je het in je hoofd

Komt dat bovenop de daling die al gaande is vanwege de reguliere gaswinning? Wat overheerst is verbijstering: hoe haal je het in je hoofd om uitgerekend in ons gebied, met al die ellende door winning, aan de ene kant een kraan dicht te draaien en aan de andere kant er een open te gooien. Dat is strategisch idioot, dat is niet empatisch en zet toch het beeld neer dat geld boven alles gaat.
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Afhankelijk van gas

Een lastig thema. Gas halen uit de bodem in Groningen is een heel lastig thema. Ook toen Slochteren werd aangeboord werd gezegd dat het geen risico voor de omgeving met zich meebracht. We zijn de komende decennia nog wel afhankelijk van gas en de komende jaren wordt het aardgas in Groningen langzamerhand niet meer gewonnen.

Onafhankelijke partijen

Het lijkt me belangrijk om naast de mening van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ook onderzoek te laten doen door onafhankelijke partijen. Komen die tot dezelfde conclusie, dan moet het mogelijk zijn om deze hoeveelheid gas te winnen. Blijken de risico's groter dan ingeschat door SodM dan is het: better safe than sorry: niet aan beginnen!
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Beneden peil

De houding van de minister is ver beneden peil. Hij weet hoe dit beleefd wordt in Groningen. Ondanks de vele bezwaren geeft 'ie toestemming opbasis van rapporten die zeggen dat de risico's klein zijn. Wiebes bewijst Groningen hier geen dienst mee.

Vertrouwen

De gaswinning mag dan wel stoppen over een aantal jaren, de schades zijn nog lang niet afgehandeld. Groningen zou inderdaad de laatste provincie moeten zijn  waar dit plaatsvindt. Eerst zal werkelijk moeten blijken dat deze methode geen schade aanricht, nu en in de toekomst. Wiebes moet de Groningers vertrouwen geven voor de toekomst want dat is nog lang niet hersteld.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Terughoudend

De Groninger bodem is in beweging, dat weten we allemaal. Om die reden lijkt het me verstandig om hier juist extra terughoudend te zijn met deze techniek. Daarnaast denk ik dat we voorlopig nog genoeg andere alternatieven hebben om onze energievoorziening op peil te houden. We investeren gelukkig flink in duurzame energie opwekking op land én op zee. En met de stikstoffabriek van GasUnie zal de komende tijd buitenlands aardgas als vangnet aanwezig zijn terwijl we de Groninger aardgaswinning afbouwen.

Draagvlak

Neemt niet weg dat het altijd goed is om te kijken welke bronnen ons door de energietransitie heen helpen. Daarbij moet milieu en veiligheid altijd voorop staan. En in het geval van Groningen is draagvlak uiteraard ook een belangrijk punt.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...