Opnieuw Groninger zeearend uit ei gekropen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er een zeearendjong uit het ei gekropen in het Groninger deel van het Zuidlaardermeergebied.
Hetzelfde paartje dat vorig jaar het eerste Groninger zeearendjong sinds eeuwen wist voort te brengen, is ook dit jaar succesvol gebleken.

Goed bekijken

Bijzonder aan de locatie is dat de zeearend broedt in een groot wetland van circa tweeduizend hectare, waarin naast natuur ook landbouw en drinkwaterwinning een belangrijke functie hebben. Bovendien zijn de spectaculaire dieren vanaf de openbare wegen en fietspaden goed waar te nemen door bezoekers van het gebied.

Samenwerking

Dit succes is, naast de uitgebreide natuurontwikkeling van de afgelopen decennia, in belangrijke mate te danken aan aangepaste onderhouds- en beheerwerkzaamheden van het Waterbedrijf Groningen, waardoor een optimaal rustige broedplek gewaarborgd was. Ook het Waterschap Hunze en Aa's, jagers en agrariërs hebben hun activiteiten aangepast in het belang van de zeearend.

Camerabewaking

Vorig jaar is er uitgebreide bewaking ingesteld rondom het nest, om (onbedoelde) verstoring van de broedpoging te voorkomen. Ook dit jaar is er weer een geavanceerd camera-alarmeringssysteem aanwezig.