Kritiek op nieuwe Mijnbouwwet: wie is straks aansprakelijk voor schade?

Meer dan veertig belanghebbenden hebben tot nu toe een reactie gegeven op de voorgestelde veranderingen in de Gaswet en de Mijnbouwwet. Veel van hen zetten vraagtekens bij de nieuwe wettekst.
De reacties komen onder meer van de provincie, een aantal Groninger gemeenten, het Groninger Gasberaad en hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de RUG. Maar ook inwoners hebben hun mening opgetekend.

Wet veranderen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil naar eigen zeggen de wet veranderen om te zorgen dat er niet meer gas uit Groningen wordt gewonnen dan noodzakelijk. In de wet wordt ook aangegeven dat de Gasunie de minister gaat adviseren over de minimale gaswinning.

Niets over afbouw winning

De reagerende partijen zijn tot op heden kritisch op de wijziging van de Gaswet en de Mijnbouwwet. Zo zien het Gasberaad en Bröring tot hun verbazing niets over de afbouw van de gaswinning terug in de wettekst.
De vraag is nu wat dit voor de aansprakelijkheid van de NAM, de minister en de Staat betekent
Herman Bröring - Hoogleraar

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de NAM is ook een heikel punt. In de nieuwe Mijnbouwwet staat dat de minister de NAM opdracht geeft om een bepaalde hoeveelheid gas te winnen. Volgens de provincie en de gemeenten Loppersum, Winsum, De Marne, Bedum en Eemsmond is daardoor onduidelijk wie voor het Groningenveld de zorgplicht heeft om schade te voorkomen en te vergoeden.

Verwarring

Het Gasberaad is ook verward en schrijft: 'Aangegeven wordt dat de NAM niet meer aansprakelijk is voor de ontstaande schade. Frappant is dat de minister ook niet aansprakelijk is.'
Hoogleraar Herman Bröring werpt dezelfde vraag op: 'De vraag is nu wat dit voor de aansprakelijkheid van de NAM, de minister en de Staat betekent?'

Invloed

De provincie en de gemeenten maken ook een punt van het feit dat de Gasunie en de NAM een wezenlijke invloed hebben op het besluitvorming van de minister, terwijl de twee bedrijven ook een commercieel belang hebben. De partijen stellen dat de adviezen van de twee bedrijven volledig transparant en controleerbaar moeten zijn.
Volgens Bröring is bovendien de weging van de veiligheid enerzijds en leveringszekerheid anderzijds onduidelijk.
Er mag op dit punt geen enkele onduidelijkheid bestaan over wie op welke grond aansprakelijk is
Herman Bröring - Hoogleraar

Versterking

De partijen halen ook de versterking van huizen aan. De overheden stellen dat in het nieuwe wetsvoorstel onduidelijk is in hoeverre de NAM verplicht is de versterkingsmaatregelen te nemen.
Ook Bröring vraagt om meer duidelijkheid: 'Er mag op dit punt geen enkele onduidelijkheid bestaan over wie op welke grond aansprakelijk is.'
Vrijdag sluit de reactietermijn voor de vernieuwde Gaswet en Mijnbouwwet. Later zal blijken of het ministerie van Economische Zaken en Klimaat iets heeft gedaan met de opmerkingen uit de regio.
In ons aardbevingsdossier vindt u meer over dit onderwerp.