Bewindvoerders klagen gemeente Groningen aan

© RTV Noord
De gemeente Groningen heeft de zorg voor mensen die hun financiële zaken niet (meer) zelf kunnen regelen per 1 maart in eigen hand genomen. Commerciële bewindvoerders zijn boos. Zij vinden dat de gemeente de regels van de vrijemarktwerking overtreedt.
Het Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM) heeft samen met de Vereniging van Wettelijke Vertegenwoordigers en bewindvoerderskantoor De Vier Punten uit Stad een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
'Wij voeren nooit procedures als we denken dat we geen goede kans maken', zegt Sjon Reimink van de Vereniging van Wettelijke Vertegenwoordigers.

Wanneer kom je onder bewindvoering?

Iemand wordt onder bewindvoering gesteld, als hij of zij bijvoorbeeld failliet is verklaard en in de schuldhulpverlening beland is. Maar het ook kan gaan om iemand met een verstandelijke beperking.
Een bewindvoerder wordt door de rechter benoemd. Dat is vaak een jurist, maar dat is niet altijd zo. De bewindvoerder beheert de financiën en zorgt er onder meer voor dat de rekeningen van de cliënt worden betaald.

Kan de gemeente het goedkoper?

Als cliënten het zelf niet konden betalen, betaalde tot 1 maart de gemeente voor dit bewindvoerderswerk een vergoeding aan commerciële bureaus. Dat geld kwam uit de pot voor 'bijzondere bijstand'.
In 2017 gaf de gemeente drie miljoen euro uit aan bewindvoering. Het grootste gedeelte van dat bedrag is overgemaakt naar commerciële bureau's. Het stadsbestuur denkt dit werk zelf beter en goedkoper te kunnen doen.
Reimink bestrijdt dat. 'Gemeentelijke organisaties zijn in zijn algemeenheid heel erg duur, in vergelijking tot particuliere bedrijven. Dit is gewoon gezichtsbedrog, want de gemeenten moeten het langs een andere kant betalen. En ze zijn uiteindelijk meer geld kwijt.'

'Een groot circus in Groningen, helaas'

De commerciële bewindvoerders vinden dat ze ten onrechte buitenspel worden gezet en dienen daarom een klacht in bij kartelwaakhond ACM.
En daar blijft het niet bij, zegt Reimink. 'Ook in individuele situaties zullen we gebruik maken van alle juridische mogelijkheden die er zijn. En ook daarbij denken we heel goede kansen te hebben. Dan hebben we het onder meer over procedures bij de rechter. Ik denk dat we nog een groot circus in Groningen te zien krijgen, helaas.'

'Regentendom uit begin vorige eeuw'

Volgens Reimink heeft de gemeente Groningen een verzoek tot samenwerking 'domweg naast zich neergelegd'.
'Ze hebben ons alleen maar verzocht op te draven en aan te horen hoe zij denken dat wij het het beste bij onze leden door de strot konden duwen. Denk je eens in hoe arrogant dat klinkt. Dat is regentendom zoals we dat kennen uit het begin van de vorige eeuw.'

Gemeente: 'Weloverwogen besluit'

De gemeente Groningen laat weten dat het besluit 'weloverwogen' gemaakt is. 'Wij denken dat dit past binnen de huidige regelgeving', laat een woordvoerder weten. 'Onderzoek laat zien dat we dit zelf goedkoper kunnen regelen.'