NAM wil minder verantwoordelijkheden dragen bij nieuwe Mijnbouwwet

Als de minister bij een nieuwe Mijnbouwwet bepaalt hoeveel gas de NAM in Groningen moet winnen, dan kan de NAM minder controle op de winning uitoefenen. Het gasconcern stelt in dat geval ook minder verantwoordelijkheden te kunnen dragen.

Dat schrijft de NAM in haar reactie op het concept van de nieuwe Mijnbouwwet.

Winningsplicht

In de voorgestelde nieuwe Mijnbouwwet krijgt de NAM een zogenoemde 'winningsplicht' opgelegd. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken maakt het bedrijf dan duidelijk hoeveel gas in Groningen moet worden gewonnen. Volgens de minister is de nieuwe wet nodig voor de afbouw van de gaswinning in Groningen.

De NAM schrijft dat de overheid straks 'direct bepaalt hoe veiligheid en leveringszekerheid worden gebalanceerd' en dat daarmee ook wordt bepaald hoe en wat de NAM moet produceren in Groningen. De NAM heeft dan naar eigen zeggen ook vrijwel geen invloed meer op de gevolgen van de gaswinning en dus op de bevingen.

Wie is dan aansprakelijk?

De provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn ook bang dat de aansprakelijkheid verschuift. Voor hen is onduidelijk wie straks dan nog wel aansprakelijk blijft voor schade als gevolg van de gaswinning. Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de RUG deelt die zorg.

Belangen duidelijker aangeven

Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Gasterra hebben vrijdag gereageerd op de voorgestelde wetswijziging. Het SodM stelt dat de minister duidelijker moet aangeven in welke mate de leveringszekerheid en andere belangen worden afgewogen tegen de veiligheid in Groningen.

De toezichthouder wil ook dat de Gasunie en Gasterra in de wet verplicht worden om te streven naar een zo laag mogelijke hoeveelheid Gronings gas. Dat is in de huidige concepttekst nog niet het geval.

Wat als?

Gasterra vindt het goed dat de leveringszekerheid net als bevingsrisico's onder het begrip 'veiligheid' worden geschaard. Volgens Gasterra is in de wettekst onduidelijk wat er moet gebeuren als de winning in Groningen onvoldoende is om aan de leveringszekerheid te voldoen. Het bedrijf vraagt daar meer aandacht voor.

Intussen hebben meer dan zestig partijen gereageerd op de voorgestelde wijziging van de Mijnbouwwet. Vandaag is de laatste dag dat daar op gereageerd kan worden.

Lees ook:

- Kritiek op nieuwe Mijnbouwwet: wie is straks aansprakelijk voor schade?
- Dossier gaswinning

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok ASSEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws