Noorderzijlvest: 'Geen ziekmakende stoffen in oppervlaktewater door rubberen korrels'

De rubberen korrels die op kunstgrasvelden worden gebruikt, verspreiden geen giftige stoffen in het oppervlaktewater. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Noorderzijlvest.
Het onderzoek kwam er na de ophef dat rubbergranulaatkorrels mogelijk kankerverwekkend zouden zijn. Noorderzijlvest deed het onderzoek mede namens de waterschap Hunze en Aa's, Wetterskip Fryslân en de noordelijke waterleidingbedrijven.

Watermonsters bij kunstgrasvelden

Noorderzijlvest nam watermonsters uit sloten bij vijf kunstgrasvelden in de stad Groningen. Ter vergelijking werden er ook monsters verzameld in sloten langs de snelweg A28.
'Door slijtage van autobanden blijven er rubberresten achter op het asfalt. Bij regen stromen die in de naastgelegen sloten. De situatie is vergelijkbaar met de situatie bij sportvelden', zegt bestuurslid Bob van Zanten van Waterschap Noorderzijlvest, onder wiens leiding het onderzoek plaatsvond. 

Geen ziekmakers aangetroffen

Alle monsters werden in het laboratorium onderzocht. 'En in geen enkel monster zijn ziekmakende PAK's - ook wel polycyclische aromatische koolwaterstoffen genoemd -aangetroffen. Ik denk dat dit geruststellende resultaten zijn', stelt Van Zanten.
Van Zanten benadrukt dat het gaat om voorlopige resultaten. 'Er loopt nog een groot landelijk onderzoek. Daarvan worden de resultaten in de zomer bekendgemaakt. Ik verwacht daarin, gezien onze resultaten, geen verrassingen.'