Fusie tussen Dollard College en Ubbo Emmius uitgesteld

Fusie tussen Dollard College en Ubbo Emmius uitgesteld
Fusie tussen Dollard College en Ubbo Emmius uitgesteld © Bewerking RTV Noord
De fusie van het Dollard College en het Ubbo Emmius in Winschoten is voor onbepaalde tijd uitgesteld. 'De streefdatum van 1 januari 2019 is te ambitieus', stelt Astrid Berendsen namens Onderwijsgroep Noord, waar het Dollard College onder valt.
'Die datum komt snel dichterbij en er moeten nog heel veel dingen geregeld worden. Dat krijgen we niet voor elkaar.'

'Fusie is niet van de baan'

Volgens Berendsen betekent het uitstel beslist geen afstel.
'De fusie is niet van de baan, want we vinden het nog steeds heel belangrijk om goed onderwijs te blijven verzorgen in dat deel van Groningen. Dat we onze ambities moeten bijstellen doet wel zeer, want er zijn heel veel mensen bij dit proces betrokken.'

'Vertrouwen dat het goed komt'

Een nieuwe streefdatum voor de fusie kan Berendsen nog niet noemen. 'Daar moeten we goed voor gaan zitten, want we willen een reële planning maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.'

Onrust onder docenten

De fusieplannen zorgden voor onrust onder mavo-docenten van het Dollard College. Volgens één van de scenario's krijgen mavo-leerlingen na de fusie les in het gebouw van Ubbo Emmius. De docenten vrezen dat ouders hun kind(eren) komend schooljaar al naar het Ubbo sturen, waardoor zij mogelijk zonder werk komen te zitten.
Volgens Berendsen speelt die onrust geen rol bij het uitstellen van de fusie. 'Fusies zorgen altijd voor onrust, maar met dergelijke detials zijn we nu nog helemaal niet bezig. Daarvoor is het gewoonweg nog te vroeg.'