GroenLinks: meer openheid van college over aardbevingsbesluiten (update)

© Jos Schuurman / FPS /Archief
GroenLinks Midden-Groningen wil dat de gemeente meer openheid geeft over de uitkomsten van besprekingen met minister Wiebes. 'De raad moet er desgewenst het laatste woord over hebben', zegt raadslid Henk Bos.
De partij wil dat er zo snel mogelijk een debat wordt georganiseerd. Ook moet het college aangeven hoe het inwoners daarbij gaat betrekken.

Mandaat college

Volgens Bos gaat het vooral om de vraag wie het laatste woord heeft over gemeentelijke besluiten rondom de gaswinning: het college of de gemeenteraad. 'Het is niet altijd duidelijk waar het mandaat van het college begint. De gaswinning is te belangrijk om dat vaag te laten.'
Op dit moment gaan er volgens Bos niet zozeer dingen mis. 'Maar de komende tien à twintig jaar worden er veel beslissingen genomen in dit dossier. Het is belangrijk te weten wie die beslissingen precies mag nemen.'

Gemeente in gesprek met inwoners

Om bewoners te betrekken bij de besluitvorming wil Bos 'bijvoorbeeld een zogenoemde beeldbepalende bijeenkomst' organiseren. Daarin gaan wethouders en raadsleden met inwoners in gesprek, om uit te vinden wat zij van een bepaalde kwestie vinden.

Postcodeloterijeffect

Verder wil Bos dat alle inwoners van het aardbevingsgebied dezelfde rechten krijgen op het gebied van versterking. 'Natuurlijk geldt dat niet voor mensen die geen schade hebben, maar mensen die schade hebben moeten op dezelfde manier worden gecompenseerd.'
Volgens Bos kan er geen sprake zijn van een 'Postcodeloterijeffect'. 'Het mag niet zo zijn dat je, als je aan de ene kant van de straat woont een nieuw huis krijgt bij schade, en als je aan de andere kant woont een paar balken door je woning.'

Motie

Om zijn wensen waarheid te laten worden, wilde Bos donderdagavond een motie indienen tijdens de raadsvergadering van Midden-Groningen. Dat gebeurde uiteindelijk niet: wel stemde de rest van de gemeenteraad in met de komst van het door Bos gewenste debat.