Boterdiep moet wijken voor melkfabriek: geen alternatief mogelijk

Dit is het, en niet anders. De gemeente Bedum en zuivelconcern FrieslandCampina zijn duidelijk over het plan voor de uitbreiding van de fabriek. Het gaat aan de oostkant van het dorp gebeuren. Daarvoor moet het historische Boterdiep wijken.
Het zuivelconcern wil een nieuwe melkpoederfabriek bouwen. Daarvoor zijn twee torens nodig van elk 50 meter hoog. En dat stuit sommige inwoners tegen de borst.

Kleur van lucht en bomen

Daarnaast is de omlegging van het historische boterdiep, dat nodig is voor de nieuwbouw van het zuivelconcern, ook een heikel punt.
Een parkachtige inrichting, gebouwen die de kleur van de lucht krijgen en bomen. De verzachtende maatregelen moeten ervoor zorgen dat de uitbreiding van de FrieslandCampina-fabriek in Bedum beter in de omgeving past. Bewoners hebben de ideeën zelf kunnen aandragen tijdens een vorige bijeenkomst. Donderdagavond is er opnieuw met de inwoners gesproken over de plannen.

Sceptisch

Sommige inwoners blijven sceptisch. 'Camouflage met bomen is leuk. Maar wat heb je daar in de winter aan?', vraagt iemand uit de zaal zich af. Een ander vraagt zich af waarom er niet onder de grond gebouwd kan worden. 'Dat kan vanwege hygenische en bouwtechnische redenen niet', laat directeur Gerard Menting van FrieslandCampina weten.
'We hebben voor deze plek gekozen omdat we dan compact kunnen bouwen. ?Alles is dicht bij elkaar gepositioneerd zoals de gemeente en de provincie wilden', vertelt Menting. Hij legt uit dat het bedrijf al grond bezit aan de boterdiepzijde en dat het daardoor voordelig is om daar uit te breiden. Alle andere kanten op uitbreiden levert problemen op met grondaankopen en omwonenden.
Ook zijn de hoge torens nodig volgens Menting. De valruimte van 50 meter is nodig om het melk te verpoederen en water eruit te halen. Dat kan niet met twee torens van 25 meter.

Een monster

Een groep inwoners uit zowel Bedum als Onderdendam heeft besloten een nieuwe stichting op te zetten. ?Ze zijn tegen de omlegging van het eeuwenoude Boterdiep. 'Dit is een historische ruggengraat in het landschap. Dat is duizend jaar oud. En wij willen niet op het boterdiep een monster van een gebouw hebben. Dat gaat ten koste van het erfgoed'.
Ook vinden ze dat het niet goed aantoonbaar is de uitbreiding honderd extra banen op gaat leveren. De groep gaat de plannen aanvechten. 'We zijn bereid om naar de Raad van State te gaan.'

Verdeeldheid

Er is verdeeldheid onder de inwoners. Zo zijn er ook inwoners voor de plannen. Bert Smit woont vlak bij de fabriek.
'Ik vind het niet erg dat dit in mijn achtertuin komt. Dit is een geringe uitbreiding met wat er al staat. Het biedt een mooie werkgelegenheid voor Bedum. En dat het er lelijk uit komt te zien valt best wel mee. De kades van het Boterdiep zien er nu ook niet mooi uit en dat wordt dan aangepakt.'