Bouwers pleiten voor verbod op gasaansluitingen: 'Laten we nu doorpakken'

© Flickr/Creative Commons.
Een verbod op gasaansluitingen in nieuwbouwwoningen moet volgend jaar al ingaan. Daarvoor pleit NVB-Bouw, dat de belangen van bouwondernemers en aannemers behartigt.
Deze zomer verdwijnt de verplichting nieuwe woningen op het gasnet aan te sluiten, maar volgens NVB-Bouw biedt een algeheel verbod bouwers meer duidelijkheid

'Zorg voor een gelijk speelveld'

'Nu kan de ene gemeente gas loslaten, terwijl de andere dat niet doet. Het zou goed zijn om met een verbod een gelijk speelveld te creëren', zegt voorzitter Piet Adema.
In de maatschappij is het draagvlak voor een afscheid van gas groot, mede door de aardbevingsproblematiek in onze provincie. Een omschakeling naar andere energiebronnen helpt bovendien de uitstoot van broeikasgas te verminderen.
De sector wil daarom een steentje bijdragen. 'We vertegenwoordigen tachtig procent van de bouwers. Veel leden bouwen al gasloze woningen', aldus Adema. 'Laten we nu doorpakken.'

Afscheid cv-ketel

De woningbouw zit de laatste jaren flink in de lift, met een tekort aan geschikte werknemers als gevolg. Toch verwacht Adema niet dat een verplicht afscheid van de cv-ketel de krapte op de arbeidsmarkt verergert. 'Dezelfde mensen die nu cv-ketels installeren, kunnen ook warmtepompen installeren.'

'Groen' werk

Adema wijst op een eerder pleidooi dat Uneto-VNI, brancheorganisatie voor installateurs, hield voor een einde aan cv-systemen met gas. Diezelfde vereniging kondigde vrijdag een loket aan dat installateurs uit de fossiele sector moet begeleiden naar 'groen' werk. Bij dit punt, waaraan ook het UWV meewerkt, kunnen bijvoorbeeld technici aankloppen die door de energietransitie hun werk in een kolencentrale verliezen.