Coalitie Delfzijl presenteert 'het laatste rondje' toekomstplannen

Het gemeentehuis van Delfzijl.
Het gemeentehuis van Delfzijl. © Frits Gardenier
Nog 2,5 jaar en dan houdt de gemeente Delfzijl op te bestaan. In aanloop naar de fusie met Appingedam en Loppersum presenteert de coalitie van Fractie 2014, ChristenUnie, VVD en CDA vrijdag hun plannen.
Het akkoord is volgens de partijen de symbolische 'bel' die klinkt voor 'het laatste rondje'.

Op oude voet verder

Nadat informateur Geert-Jan ten Brink twee weken geleden adviseerde om met de vorige coalitie op te trekken tot de herindeling, hebben de partijen afspraken gemaakt voor de komende jaren.
Deze zijn gebaseerd op het coalitieakkoord uit 2014, omdat nog niet alle plannen van toen zijn gerealiseerd.
Het college, dat met dezelfde wethouders doorgaat, heeft de herindeling en de versterking hoog op de agenda staan.

DAL-doelen

Samen met de twee andere gemeenten wil de Delfzijlster coalitie de aardbevingen de baas worden, meer mensen aan het werk krijgen, voorbereid zijn op de krimp, de zorg toekomstbestendig maken en verder inzetten op verduurzaming.
Ook vinden de partijen dat de versterkingsopgave in de Delfzijl-Noord, Holwierde, Tuikwerd, Krewerd en de vernieuwing en versterking van scholen- en zorggebouwen door moet gaan, ook al gaat de gaswinning in 2030 naar nul.

Enkele andere doelen uit het nieuwe coalitieakkoord:

- Waar mogelijk plannen rond het Vennenplein versneld aanpakken;
- Minimaal op het landelijk gemiddelde werkloosheidspercentage uitkomen;
- Op zoek naar een geschikt onderkomen voor de voedselbank;
- Levensloopbestendige woningbouw (zowel huur als particulier) in wijken en dorpen;
- Geen nieuwe vergunningen voor windturbines/-parken;
- Theater- en congrescentrum De Molenberg toekomstbestendig maken;
- Grote evenementen zoals Delfsail en de Eurocup financieel blijven ondersteunen;
- Onderzoek doen naar vuurwerkvrije zones in de gemeente.

Geen gedoogpartners

De PvdA en D66 gedogen - in tegenstelling tot de vorige periode - het coalitieakkoord niet. D66 zit niet meer in de raad en de PvdA koos voor de oppositie.
Het akkoord wordt naar verwachting komende donderdag besproken in de gemeenteraad.