Tweede Kamer besluit: Haren moet fuseren met Groningen en Ten Boer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De kansen voor Haren om een zelfstandige gemeente te blijven zijn daardoor minimaal geworden.
Haren is fel tegenstander van de herindeling. De gemeente wil graag zelfstandig blijven en absoluut niet samengaan met de stad. Groningen en Ten Boer hebben geen bezwaren tegen de fusie van de drie gemeenten.

Voor de zomervakantie

Definitief is de fusie nog niet. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken. Dat gebeurt, volgens de huidige planning, nog voor de zomervakantie. Als die Kamer ook instemt met het wetsontwerp, is de herindeling een feit. De gemeenten gaan dan vanaf 1 januari 2019 verder onder de naam van de gemeente Groningen.
Vorige week debatteerden de partijen in de Tweede Kamer urenlang over de kwestie. Daaruit bleek al dat een meerderheid van de partijen vandaag zou instemmen met de herindeling. VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en DENK stemmen nu in met een wetsvoorstel voor de fusie.

Poging tot uitstel

SP-Kamerlid Ronald van Raak probeerde de stemming uit te stellen omdat er binnenkort een nieuw beleidskader herindelingen wordt gepresenteerd. 'Ik kan me niet voorstellen dat we vandaag gaan stemmen over herindelingen terwijl er volgende week een nieuw beleidskader komt', zei Van Raak. Zijn oproep kon echter niet rekenen op een meerderheid.
50 Plus deed verder een poging om Haren uit het wetsvoorstel te halen. Fractievoorzitter Henk Krol diende daarom een amendement in. Hij wilde dat de stemming daarvan hoofdelijk verliep. Dat amendement kreeg eveneens onvoldoende stemmen voor een meerderheid.

Jarenlange strijd

De strijd van Haren om zelfstandig te blijven duurt al jaren. In 2013 reageerde 75 procent van de Hareners op een enquête dat ze niet willen fuseren met Groningen. Coalitiepartijen D66, CDA en oud-coalitiepartij Gezond Verstand Haren verzetten zich al geruime tijd tegen de herindeling. Die laatste partij stapte vorig jaar op omdat bleek dat er door Harener ambtenaren al voorbereidende maatregelen op de herindeling werden genomen.

College klapte eerder

In 2016 stapte de VVD ook al uit het college omdat ze zich niet konden vinden in de gang van zaken rondom de herindeling. De liberalen waren tot die tijd tegen een fusie, maar veranderden van mening toen het rapport 'Aanpak Beter Haren' uitkwam. Dat rapport liet zien dat een zelfstandige toekomst voor Haren alleen mogelijk was als er flink bezuinigd zou worden. De maatregelen die samenhingen met de bezuiniging vond de VVD te rigide.

Gedwongen herindeling

Kort nadat de VVD uit het college stapte, besloot de provincie Groningen dat Haren (19.700 inwoners) moest fuseren met Groningen (202.250 inwoners) en Ten Boer (7.300). Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA), zelf woonachtig in Haren, was als bestuurder verantwoordelijk voor dat besluit. Tijdens het debat in de Tweede Kamer bleek dat Brouns al geruime tijd persoonlijk beveiligd wordt na bedreigingen aan zijn adres.

Zo goed als een feit

Met het besluit van de Tweede Kamer is de gemeentelijke fusie zo goed als een feit. Het wetsvoorstel kan alleen nog worden tegengehouden door de Eerste Kamer. Als die ook instemt met de fusie, moeten de gemeenten herindelen vanaf januari 2019.
Als de Eerste Kamer instemt met de fusie, telt de nieuwe gemeente Groningen vanaf 1 januari 230.000 inwoners. Verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad zijn dan in november dit jaar.