SodM geeft AkzoNobel laatste waarschuwing voor onzorgvuldigheden bij zoutwinning (update)

© Robin van Lonkhuijsen/ANP
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft AkzoNobel een fikse tik op de vingers gegeven voor de zoutwinning in Oost-Groningen. Het bedrijf komt afspraken niet na en blijft daarom onder verscherpt toezicht.
Verder is er grote zorg over trillingen bij de zoutcavernes op de grens van Winschoten en Westerlee. Op die plek wordt zout gewonnen dat via grote pijpleidingen naar Delfzijl wordt vervoerd.
In de afgelopen jaren zijn er door de winning lege zoutkoepels, zogeheten cavernes, ontstaan. Het Staatstoezicht op de Mijnen constateert dat door lekkage de omgeving van dertien van deze niet meer actieve putten is vervuild. 

Tegen de afspraken

Ook in transportleidingen is opnieuw lekkage ontstaan. Dat is tegen de afspraken; vanaf begin dit jaar zou dat tot het verleden behoren.
Het concern moet snel een aantal zaken op orde brengen. Daarvoor heeft SodM een aantal deadlines gesteld. 
Zo moeten voor 1 juli de resultaten van de testen van de vervuilde putten bekend zijn.  Ook moet AkzoNobel voor 1 september duidelijk maken hoe de niet meer actieve putten worden aangepakt. 

Hoe ontstond de trilling?

Ook moet snel op tafel komen wat de oorzaak is van de trilling van november vorig jaar in de bodem rond die cavernes, bij Heiligerlee. Het KNMI heeft dit bij de Staatstoezicht op de Mijnen gemeld. Nog steeds is niet duidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Verscherpt toezicht

Het SodM vindt het onderzoek door AkzoNobel naar de trilling onvoldoende. Daarom wordt verscherpt toegezien op de ontwikkelingen rond de cavernes bij Winschoten. Er moet voor 1 september een plan liggen voor de monitoring van de cavernes.
Ook moet er een voor eind september een netwerk zijn waarmee trillingen kunnen worden waargenomen en de oorzaak ervan gevonden kan worden. Daarnaast zijn er lekkages in pijpleidingen en putten. Daardoor blijft extra toezicht van kracht op de zoutwinning die in 2016 in gang is gezet.

Reactie AkzoNobel

AkzoNobel laat weten dat het de constateringen van het Staatstoezicht 'herkent', en dat het 'blijft werken aan het uitbannen van lekkages'.
Alle winningsputten worden of zijn al gecontroleerd. Het bedrijf noemt het vanzelfsprekend dat het de aanwijzingen van het SodM opvolgt.