Spoorbrug heet vanaf vandaag Bert Swartbrug

De nieuwe spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Noord- en Zuidhorn heet vanaf vandaag officieel de Bert Swartbrug. Deze woensdagmiddag onthullen de weduwe en de zoon van de in juni vorig jaar overleden burgemeester van Zuidhorn een kunstwerk bij de brug.

De onthulling van het monument is de afsluiting van de infrastructuele bouwprojecten die de afgelopen jaren bij beide plaatsen hebben plaatsgevonden.

Flessenhals

Die projecten vinden hun oorsprong in de zogeheten opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg moest worden verbreed om de doorvaart van hogere en langere schepen mogelijk te maken. Bij Noord- en Zuidhorn was het Van Starkenborghkanaal te smal. De tafelbrug en de spoorbrug vormden een flessenhals.

Nieuwe rondweg

De werkzaamheden begonnen met de aanleg van een nieuwe rondweg bij beide dorpen. Daarvoor moest de Friesestraatweg (N355) worden verlegd. Deze nieuwe weg loopt om de nieuwbouwwijk Oostergast in Zuidhorn heen en komt via een vaste hoge brug aan de Noordhorner kant van het kanaal. Verderop in Noordhorn zelf heeft de weg een tunnel gekregen.

Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond begint de vervanging van de tafel- en de spoorbrug. De onderdelen van de spoorbrug zijn gemaakt in Duitsland en op de oever van het Van Starkenborghkanaal in elkaar gezet. De tafelbrug is gebouwd in het Friese Sumar.

In juli geplaatst

In juli 2017 zijn beide bruggen op hun plaats gezet. Daarna beginnen de afrondende werkzaamheden zoals de sloop van de oude spoorbrug en het baggeren en de verbreding van het kanaal.

Lees ook:

- Spoorbrug Zuidhorn gaat Bert Swartbrug heten
- 'Je hoort Bert Swart nog steeds fluiten in de gang'
- Prorail: 'We denken na over vernoemen spoorbrug'
- 'Brug vernoemen naar Bert Swart zou een mooi eerbetoon zijn'
- Burgemeester Bert Swart (61) overleden

Meer over dit onderwerp:
ZUIDHORN
Deel dit artikel:

Recent nieuws