Golfbaan en mountainbikeroute moeten toerist op Schier houden

© Pexels.com
Een balletje slaan op Schiermonnikoog. Het kan wellicht in de toekomst.
Het nieuwe collegebestuur wil kijken of de aanleg van een nieuwe golfbaan en mountainbikeroute mogelijk is.

Nieuwe coalitie

Er is een nieuwe coalitie op het eiland. Samen voor Schiermonnikoog haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen 48% van de stemmen. Met Schiermonnikoogs Belang vormen ze nu het college.
Beide partijen voerden de afgelopen vier jaar oppositie en hebben het nu dus voor het zeggen. Ze hebben plannen voor het eiland gemaakt die omschreven staan in een startdocument.

Toeristen moeten langer blijven

Zo willen ze samen met Natuurmonumenten kijken naar nieuwe, recreatieve mogelijkheden, zoals de aanleg van een 9-holes golfbaan en een mountainbikeroute in de natuurgebieden rondom het dorp.
'We willen dat toeristen langer blijven op het eiland. Een golfbaan zou daarvoor kunnen zorgen', vertelt de nieuwe wethouder Johan Hagen van Samen voor Schiermonnikoog. Hij vormt samen met Erik Gerbrands van Schiermonnikoogs Belang het nieuwe college.

Meer promotie

Doel van de plannen is om minimaal 300.000 gasten op jaar basis vast te houden op het eiland.
Ook wil de coalitie het eiland beter promoten door meer gebruik te maken van de status van het eiland als Nationaal Park en de Waddenzee, die werelderfgoed is.

Autovrij centrum

Het college geeft zichzelf ook als taak om de eilanders meer bewust te maken van het feit dat Schiermonnikoog een autoluw eiland is. De komende tijd gaan ze samen met de inwoners onderzoeken hoe het centrum meer autovrij gemaakt kan worden.
Waarschijnlijk komt er een proef waarbij auto's een paar uren per dag het centrum niet in mogen.
Verder wil het nieuwe gemeentebestuur kijken of het aanvragen van een ontheffing voor auto's moeilijker gemaakt kan worden. Daarnaast zal het aantal ontheffingen tegen het licht worden gehouden.

Woningbouw

'Daar is de afgelopen jaren niet heel veel aandacht aan besteed dus dat gaan we weer oppakken', vertelt wethouder Johan Hagen. De coalitie vindt dat er beter gekeken moet worden voor welke doelgroepen er huizen komen.
Ook willen ze personeelshuisvesting beter faciliteren. In het hoogseizoen is dit namelijk vaak een probleem.

Zonneweides

Duurzaamheid staat ook op het programma van de coalitie. Daarvoor wordt er ingezet op zonne-energie. Eerst op grote daken maar er zal ook gezocht worden naar zonneweides.
Andere vormen van duurzame energie, zoals windenergie en energie uit waterstof, sluit het college ook niet uit en zal onderzocht worden.