'Jonge mensen moeten naar Engelbert komen om kinderen te produceren'

School De Driebond in Engelbert
School De Driebond in Engelbert © Google Street View
Blijdschap in Engelbert. De openbare basisschool De Driebond blijft open en krijgt eveneens een nieuw onderkomen. De school stond op de nominatie om te sluiten.
Na onderhandelingen tussen dorpsbewoners, schoolbestuur OOG en de gemeente Groningen is de conclusie getrokken dat de school open blijft. De komst van de nieuwe school Tersluis in de aangrenzende stadswijk Meerstad zorgde ervoor dat de toekomst van De Driebond op de tocht kwam te staan.

Onderzoek

Uit onderzoek, afgedwongen door de gemeenteraad van Groningen, blijkt dat er wel degelijk een toekomst is voor een basisschool in het dorp. 'We verwachten dat er structureel en permanent honderd tot honderdtwintig leerlingen op de school zitten', laat onderwijswethouder Ton Schroor (D66) weten. 'Het is dus solide om de school in stand te houden.'

Dorp en school zijn blij

Krista Driesten zit in de ouderraad en is blij verrast met de uitkomst van de onderhandelingen. Het in stand houden van de school is volgens haar goed voor de leefbaarheid van Engelbert.
'Zonder een school loopt het dorp leeg. Dan zullen er voornamelijk ouderen wonen. Andere basisscholen liggen een stuk verderop. Zoals in Meerstad, Harkstede of de stad, dat is best wel een eind.' 

'Kinderen produceren'

Met het openblijven van de school hoopt ze dat er veel jonge mensen naar het dorp gaan komen. 'Ik roep dan ook alle jonge mensen op naar Engelbert te komen en kinderen te produceren', zegt ze grappend.

Sceptisch

Onderzoek wijst dus uit dat er een stevige basis is om de school open te houden. Dorpsbewoner Steven van Heuven was echter niet heel hoopvol voordat de gesprekken begonnen. 'Ik vertrouwde het in eerste instantie voor geen meter. Maar het ging wel soepel. Het was een prettig proces.'

Nieuwbouw

De huidige locatie van de school is echter niet geschikt voor de toekomst. Daarom is er besloten om een nieuwe school te bouwen. Die gaat verrijzen naast het huidige MFC Engelbert. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de nieuwbouw. De gemeente wil er ruim 1,8 miljoen euro voor uittrekken.

Basisschool Meeroevers

Ondanks de komst van een nieuwe school in Meerstad is Engelbert dus verzekerd van een school in het dorp. De komst van de nieuwe school in de stadswijk zorgde echter ook voor onvrede bij basisschool Meeroevers, de enige school die op dit moment is gevestigd in Meerstad.

De 'schimmelschool'

Die school kampte met schimmel en lekkage en krijgt pas een nieuw onderkomen als de nieuwe school in de wijk wordt opgeleverd. Dat was tegen het zere been van de directie van Meeroevers, omdat die bang is dat veel leerlingen voor de nieuwe school kiezen.

Opgelost

Volgens wethouder Schroor zijn de schimmelproblemen inmiddels opgelost. 'Het is nu een goed gebouw met een gezond klimaat.' Wel wordt de bouw van een nieuw onderkomen mogelijk naar voren gehaald.
'Wij gaan de komende tijd zeker meeveren met de groei van Meeroevers. We zullen op basis van het aantal leerlingen ook lokalen bijbouwen als dat nodig is. Een permanente locatie voor de school stond eerst voor 2028 op de planning. Dat gaan we nu versnellen', aldus Schroor.

Derde school staat op de rol

Inmiddels wordt er ook al gedacht aan een derde school in Meerstad. 'De wijk doet het gewoon hartstikke goed qua woningverkoop', aldus de wethouder. 'Er komt waarschijnlijk een derde school bij. Maar dan moet Meerstad eerst nog wel even groeien', besluit hij.