Kinderartsen: 'Verloskunde van Treant in Emmen, niet in Stadskanaal'

Het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal
Het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal © Treant Zorggroep
De kinderartsen van de Treant Zorggroep zien het liefst dat de klinische verloskunde en kindergeneeskunde geconcentreerd worden in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.
Dat staat in een advies van de artsen aan de Raad van Bestuur, dat in het bezit is van RTV Drenthe.

Gesloten

De afdeling verloskunde en kindergeneeskunde is op dit moment gesloten in Emmen. Treant besloot daar in december toe, nadat het niet lukte om voldoende artsen aan te trekken. Bevallingen zijn daardoor niet meer mogelijk in Emmen. Sindsdien wordt kinderzorg aangeboden in het Refaja in Stadskanaal en het Bethesda in Hoogeveen.
Treant heeft aan het personeel gevraagd wat zij de beste opties vinden voor de toekomst, in het licht van het tekort aan kinderartsen in de regio. De kinderartsen adviseren de Raad van Bestuur om voor één locatie te kiezen: het Scheper Ziekenhuis in Emmen. De artsen stellen wel dat er dan een verbouwing plaats moet vinden, schrijft RTV Drenthe.
Eerder gaf minister Bruno Bruins ook al aan dat wat hem betreft de kraamafdeling in Emmen in elk geval open zou moeten blijven.
Ontslagen zijn ingeslagen als een bom, het was voor een aantal mensen heel emotioneel
Anonieme medewerker Treant

Kritiek

De kinderartsen uiten in hun advies ook kritiek op de gang van zaken. 'Er is te weinig aan de problematiek gedaan en we hebben de aandacht van de Raad van Bestuur gemist in het voortraject', zo staat in het stuk. De Raad van Bestuur geeft aan de kritiek te erkennen en te willen werken aan het herstel van het vertrouwen.
De hoofden en verpleegkundigen zouden het liefst zien dat verloskunde en kindergeneeskunde op alle drie locaties van Treant beschikbaar zijn, maar ze beseffen dat dit geen haalbare kaart is. Ze pleiten voor een model met twee locaties, met in elk geval Emmen. Ook deze personeelsleden zijn kritisch richting de Raad van Bestuur. 'We missen erkenning en waardering voor onze inzet en betrokkenheid.'
De vakgroep gynaecologen adviseert om verloskunde en kindergeneeskunde aan te bieden in Emmen en Hoogeveen. Ze vrezen dat veel patiënten rond Hoogeveen uitwijken naar Assen of Zwolle als Hoogeveen geen zorg voor de pasgeborenen kan blijven aanbieden. Verloskundigen geven aan dat de stress toeneemt als er op minder locaties zorg beschikbaar is, bijvoorbeeld door verkeerssituaties en een groter risico op kindersterfte.
Treant wil op korte termijn een besluit nemen over de locatie of locaties waar in de toekomst verloskunde en kindergeneeskunde wordt aangeboden. Het besluit heeft ook gevolgen voor het aanbod van andere vormen van acute zorg in de ziekenhuizen. In een ziekenhuis waar geen verloskunde en kindergeneeskunde wordt geboden zijn buiten kantooruren geen operatieteams beschikbaar.

'Ingeslagen als een bom'

Treant is intussen begonnen met het schrappen van een kleine honderd banen, bedoeld om de geplande bezuiniging van 15 miljoen te kunnen realiseren. Negen verpleegkundigen van de afdeling cardiologie van het Scheper Ziekenhuis in Emmen zijn dinsdagavond door hun leidinggevende gebeld dat ze boventallig zijn. Per 1 juni zijn ze hun werk kwijt. 'Dat is ingeslagen als een bom, het was voor een aantal mensen heel emotioneel', zegt een medewerker die anoniem wil blijven.
Deze stappen noodzakelijk om ook voor de lange termijn goede zorg te kunnen blijven bieden
Treant
De medewerker zegt dat het schrappen van de banen bij cardiologie gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de patiënt. 'Er komen meer parttimers aan het bed en verpleegkundigen van elders. Mijn familie zegt al: als ik hartproblemen krijg wil ik niet naar Emmen.'
Ook bij neurologie in Emmen gaan banen verdwijnen. Daar zou het gaan om tien mensen. Treant heeft steeds aangegeven dat de mensen die hun werk in het ziekenhuis kwijt raken kunnen worden overgeplaatst naar de andere tak van Treant, waar tal van woon- en zorgcomplexen en twee verpleeghuizen onder vallen. 'We krijgen dan twee jaar financiële compensatie, maar het kost je dus uiteindelijk wel geld, want je raakt je toeslagen kwijt', zegt het personeelslid.
Bronnen melden dat de sfeer in het ziekenhuis er niet beter op is geworden. Dinsdag werd spontaan een spandoek opgehangen met de tekst: wij zijn boos, onze collega's moeten weg. Het spandoek is later door een leidinggevende weggehaald. Vanochtend zijn opnieuw spandoeken opgehangen.

'Stappen noodzakelijk'

Treant zegt in een eerste reactie zich te realiseren wat de impact is voor de medewerkers. 'Toch zijn deze stappen noodzakelijk om ook voor de lange termijn goede, bereikbare en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden voor de inwoners van onze regio', aldus een woordvoerder. Treant benadrukt dat er geen gedwongen ontslagen vallen.