Komst nieuw Kindcentrum vergroot zorgen over verkeersdrukte

De huidige situatie aan Lombok in Winsum, met links De Twaalf Hoven.
De huidige situatie aan Lombok in Winsum, met links De Twaalf Hoven. © Google Streetview
Er zijn zorgen over de verkeersdruk die toeneemt op de wegen Meeden en Lombok in Winsum. Dat komt door de bouw van het nieuwe multifunctionele woon- en sportcomplex De Tirrel.
Er vindt al veel verkeer plaats op beide wegen, geven buurtbewoners aan. Zo gaat de bevoorrading van de Voedselbank en De Twaalf Hoven al via Lombok. Daarnaast maken ook vele auto's, landbouwvoertuigen, melktankwagens en fietsende scholieren uit omliggende dorpen gebruik van de wegen.
De huidige weginrichting is niet geschikt voor alle weggebruikers. Dit resulteert in kapotte bermen, verkeersonveilige situaties en ergernissen. Met de komst van het kindcentrum in De Tirrel verwacht de omgeving dat de situatie alleen nog maar erger wordt.

Nieuwe werkgroep

Inmiddels is de werkgroep VERKEER opgericht in het dorp. In die werkgroep zitten toekomstige gebruikers van De Tirrel, evenals afgevaardigden uit verschillende wijken in Winsum. De gemeente gebruikt deze als klankbordgroep.

Twee parkeerplaatsen

Uit de werkgroep is gebleken dat parkeren bij De Tirrel problemen oplevert en kan leiden tot chaotische situaties. Daarom worden de parkeermogelijkheden bij het complex verdeeld over twee locaties: ten zuiden én noorden van het gebouw.
De grootste parkeerconcentratie zal plaatsvinden aan de zuidzijde, vlakbij het bestaande gezondheidscentrum. Hierdoor hoopt de gemeente dat de verkeersbelasting op Lombok gelijk blijft. Daarnaast wordt de weg Lombok zelf ook aangepast.
Bewoners zullen betrokken worden bij de nieuwe inrichting van deze weg.