Bewoners Selwerd gaan verwaarloosde voortuinen aanpakken

'De komende anderhalf jaar willen we veertig voortuinen gaan aanpakken.' Dat zegt Haaije Koenders van Wijkbedrijf Selwerd in Groningen.
Heel veel voortuinen in de Groningse wijk Selwerd liggen er slecht bij, vinden de wijkbewoners zelf. Onkruid, slecht onderhoud of helemaal betegeld. Mooie voortuintjes zijn een uitzondering en dat heeft invloed op het totale straatbeeld. In het kader van wijkverbetering Sunny Selwerd gaat een groep vrijwilligers daarom voortuintjes opknappen.

Allerlei redenen

Het gaat vooral om tuintjes van mensen die zelf geen onderhoud kunnen plegen. Dit kan allerlei redenen hebben: ziekte, stress, drukte, lichamelijke of psychische problemen. Wijkbewoners die hulp nodig hebben, kunnen zich aanmelden.

Wateroverlast

De verwaarloosde tuintjes zijn niet alleen een bron van ergernis, ze leveren ook problemen op. 'Veel voortuinen zijn voor het gemak versteend. Bij een flinke regenbui moet het riool al dat water verwerken. Het zou mooi zijn om in die tuinen ook wat plantjes te zetten. Dan kan het water in de grond zakken', aldus Koenders.