SodM denkt aan 'tijdelijke versterking', maar sluit zwaardere aardbevingen niet uit

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM
Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM © Jos Schuurman en Staatstoezicht op de Mijnen (bewerkt)
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kan niet uitsluiten dat 'de seismiciteit in Groningen de komende jaren verder escaleert', ook al gaat de gaswinning uiterlijk in 2030 terug naar nul. Dat zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van de toezichthouder bij een hoorzitting in de Tweede Kamer.
Kockelkoren noemt het daarom belangrijk om de seismiciteit nauwgezet te blijven volgen. 'Als de gaskraan helemaal dicht is, blijft de kans op bevingen. Hoe lang dat is, weten we nog niet.'

Advies

Het SodM brengt op basis van de afbouw van de gaswinning samen met onder meer TNO en het KNMI een advies uit aan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. De minister wil de versterkingsoperatie opnieuw bekijken tegen die nieuwe risico's. Naar verwachting komt dat advies in juni.

Tijdelijk of voor altijd?

Kockelkoren zegt begrip te hebben voor een pas op de plaats in de versterking. Hij stelt dat de versterking voor de veiligheid weliswaar noodzakelijk blijft, maar mogelijk een ander karakter kan krijgen. 'In plaats van huizen te versterken voor de eeuwigheid, is een tijdelijke versterkingsoplossing gewenst. Op dit moment zijn we bezig met de analyses om te toetsen of deze verwachting terecht is.'
Volgens de baas van het SodM betekent een pas op de plaats overigens niet niets doen. 'De inspecties moeten gewoon doorgaan, alleen moet je alles wel bekijken tegen de nieuwe risico's.'
Het SodM zal jaarlijks blijven kijken of huizen in Groningen aan de veiligheidsnormen voldoen. 'Zo zal duidelijk worden op welk moment in de toekomst - naar verwachting - alle huizen aan de uiteindelijke veiligheidsnorm voldoen en dan niet meer versterkt hoeven te worden.'

Stikstof injecteren

Het SodM staat niet te springen om stikstof terug te pompen in het Groningenveld. De Overleggroep Groningen 2.0 die onder anderen bestaat uit voormalig NAM-manager Margriet Kuijper, stelt dat het injecteren van stikstof kan zorgen voor een afname van de aardbevingen.
Kockelkoren zegt dat het Groningenveld qua omvang en ondergrond uniek is in de wereld en dat experimenten met stikstofinjecties daarom niet zomaar moeten worden aangegaan. 'Je moet niet experimenteren met veiligheid.'